Stryvo Oslo As
Juridisk navn:  Stryvo Oslo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57872800
Vipevegen 8 Strømsveien 195 Fax:
6783 Stryn 668 Oslo
Fylke: Kommune: www.stryvo.no
Oslo Oslo
Org.nr: 915912486
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 27.08.1979
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Utvikling:
Omsetning  
  
125,23%
Resultat  
  
62,97%
Egenkapital  
  
-14,21%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 34.827.000 15.463.000 37.194.000 31.061.000 12.054.000
Resultat: -1.315.000 -3.551.000 5.974.000 4.435.000 -4.740.000
Egenkapital: 5.428.000 6.327.000 9.097.000 5.210.000 1.719.000
Regnskap for Stryvo Oslo As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 34.827.000 15.463.000 37.194.000 31.061.000 12.054.000
Driftskostnader -35.967.000 -19.007.000 -30.364.000 -25.839.000 -16.407.000
Driftsresultat -1.140.000 -3.543.000 6.830.000 5.222.000 -4.353.000
Finansinntekter 513.000 475.000 100.000 84.000 66.000
Finanskostnader -687.000 -482.000 -957.000 -871.000 -452.000
Finans -174.000 -7.000 -857.000 -787.000 -386.000
Resultat før skatt -1.315.000 -3.551.000 5.974.000 4.435.000 -4.740.000
Skattekostnad 384.000 780.000 -1.315.000 -944.000 1.264.000
Årsresultat -931.000 -2.770.000 4.658.000 3.491.000 -3.476.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.916.000 12.901.000 12.486.000 12.751.000 14.091.000
Sum omløpsmidler 12.462.000 5.605.000 11.935.000 12.432.000 4.163.000
Sum eiendeler 26.378.000 18.506.000 24.421.000 25.183.000 18.254.000
Sum opptjent egenkapital 4.884.000 5.802.000 8.572.000 4.685.000 1.194.000
Sum egenkapital 5.428.000 6.327.000 9.097.000 5.210.000 1.719.000
Sum langsiktig gjeld 10.905.000 3.466.000 4.018.000 3.476.000 3.473.000
Sum kortsiktig gjeld 10.045.000 8.714.000 11.305.000 16.497.000 13.061.000
Sum gjeld og egenkapital 26.378.000 18.507.000 24.420.000 25.183.000 18.253.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.827.000 14.075.000 34.950.000 29.227.000 12.054.000
Andre inntekter 1.388.000 2.244.000 1.834.000 0
Driftsinntekter 34.827.000 15.463.000 37.194.000 31.061.000 12.054.000
Varekostnad -7.130.000 -3.897.000 -11.227.000 -9.100.000 -2.507.000
Lønninger -18.988.000 -6.606.000 -10.287.000 -9.082.000 -6.753.000
Avskrivning -606.000 -221.000 -451.000 -589.000 -597.000
Nedskrivning -994.000 0 0 0
Andre driftskostnader -9.243.000 -7.289.000 -8.399.000 -7.068.000 -6.550.000
Driftskostnader -35.967.000 -19.007.000 -30.364.000 -25.839.000 -16.407.000
Driftsresultat -1.140.000 -3.543.000 6.830.000 5.222.000 -4.353.000
Finansinntekter 513.000 475.000 100.000 84.000 66.000
Finanskostnader -687.000 -482.000 -957.000 -871.000 -452.000
Finans -174.000 -7.000 -857.000 -787.000 -386.000
Konsernbidrag -771.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -931.000 -2.770.000 4.658.000 3.491.000 -3.476.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 660.000
Fast eiendom 208.000 80.000 0 0 0
Maskiner anlegg 2.851.000 2.914.000 2.380.000 2.802.000 4.244.000
Driftsløsøre 143.000 100.000 157.000 169.000 50.000
Sum varige driftsmidler 3.202.000 3.094.000 2.536.000 2.970.000 4.294.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.714.000 9.807.000 9.950.000 9.781.000 9.137.000
Sum anleggsmidler 13.916.000 12.901.000 12.486.000 12.751.000 14.091.000
Varebeholdning 1.014.000 560.000 971.000 890.000 602.000
Kundefordringer 9.508.000 3.092.000 9.925.000 10.776.000 2.317.000
Andre fordringer 1.097.000 1.659.000 118.000 309.000 907.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 843.000 295.000 921.000 456.000 336.000
Sum omløpsmidler 12.462.000 5.605.000 11.935.000 12.432.000 4.163.000
Sum eiendeler 26.378.000 18.506.000 24.421.000 25.183.000 18.254.000
Sum opptjent egenkapital 4.884.000 5.802.000 8.572.000 4.685.000 1.194.000
Sum egenkapital 5.428.000 6.327.000 9.097.000 5.210.000 1.719.000
Sum avsetninger til forpliktelser 209.000 593.000 826.000 284.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.852.000 6.425.000 4.886.000 8.666.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 10.905.000 3.466.000 4.018.000 3.476.000 3.473.000
Leverandørgjeld 2.338.000 966.000 2.711.000 5.590.000 1.661.000
Betalbar skatt 556.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.629.000 570.000 1.179.000 1.318.000 586.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.226.000 753.000 985.000 923.000 10.793.000
Sum kortsiktig gjeld 10.045.000 8.714.000 11.305.000 16.497.000 13.061.000
Sum gjeld og egenkapital 26.378.000 18.507.000 24.420.000 25.183.000 18.253.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.417.000 -3.109.000 630.000 -4.065.000 -8.898.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.6 1 0.8 0.3
Likviditetsgrad 2 1.1 0.6 1 0.7 0.3
Soliditet 20.6 34.2 37.3 20.7 9.4
Resultatgrad -3.3 -22.9 18.4 16.8 -36.1
Rentedekningsgrad -1.7 -7.4 7.1 6 -9.6
Gjeldsgrad 3.9 1.9 1.7 3.8 9.6
Total kapitalrentabilitet -2.4 -16.6 28.4 21.1 -23.5
Signatur
01.12.2021
AV DAGLIG LEDER OG STYRET SKAL TO PERSONER SIGNERE I FELLESSKAP.
Prokurister
30.11.2021
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jostein BøeStyreleder61
Finn Ole MoeStyremedlem64
Torgeir AarøenStyremedlem32
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Stryvo Invest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00