Hadsel Asvo Kompetanse As
Juridisk navn:  Hadsel Asvo Kompetanse As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76118600
Strandgata 58 Strandgata 58 Fax:
8445 Melbu 8445 Melbu
Fylke: Kommune: www.hadselasvo.no
Nordland Hadsel
Org.nr: 828703412
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 30.11.2021
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Økoråd Hadsel As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
Omsetning:
Resultat:
Egenkapital:
Regnskap for Hadsel Asvo Kompetanse As
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
Prokurister
Revisoranmerkninger
 
Styre
NavnTittelAlder
Arnvid JohansenStyreleder55
Roger Brynjulf MosandNestleder69
Bård Øystein LarsenStyremedlem63
Evy Johanne JohansenStyremedlem52
Bjørnar JakobsenStyremedlem59
Barbro JohansenStyremedlem65
Hanne Lene SteffensenVaramedlem48
Ingrid Lehn Hultgren EllingsenVaramedlem51
Lena ArntzenVaramedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00