Tuningplassen As
Juridisk navn:  Tuningplassen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dalhaugvegen 63 Dalhaugvegen 63 Fax:
6440 Elnesvågen 6440 Elnesvågen
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hustadvika
Org.nr: 928146820
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 20.10.2021
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-66,67%
Egenkapital  
  
-17,86%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021
Omsetning: 358.000 0
Resultat: -5.000 -3.000
Egenkapital: 23.000 28.000
Regnskap for Tuningplassen As
Resultat 2022 2021
Driftsinntekter 358.000
Driftskostnader -362.000 -4.000
Driftsresultat -4.000 -3.000
Finansinntekter
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Resultat før skatt -5.000 -3.000
Skattekostnad 1.000 1.000
Årsresultat -4.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 181.000 211.000
Sum omløpsmidler 45.000 29.000
Sum eiendeler 226.000 240.000
Sum opptjent egenkapital -7.000 -2.000
Sum egenkapital 23.000 28.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 203.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 226.000 241.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 358.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 358.000
Varekostnad -150.000
Lønninger
Avskrivning -30.000 -3.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -182.000 -1.000
Driftskostnader -362.000 -4.000
Driftsresultat -4.000 -3.000
Finansinntekter
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -4.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler 2.000 1.000
Fast eiendom
Maskiner anlegg 180.000 210.000
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler 180.000 210.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 181.000 211.000
Varebeholdning
Kundefordringer -2.000
Andre fordringer 14.000
Sum investeringer
Kasse, bank 32.000 29.000
Sum omløpsmidler 45.000 29.000
Sum eiendeler 226.000 240.000
Sum opptjent egenkapital -7.000 -2.000
Sum egenkapital 23.000 28.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 203.000 213.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 203.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 226.000 241.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -158.000 -184.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1
Soliditet 10.2 11.6
Resultatgrad -1.1
Rentedekningsgrad -2.0
Gjeldsgrad 8.8 7.6
Total kapitalrentabilitet -1.8 -1.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Marius HusøyStyreleder28
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00