Advokat Anne M. Evenrud
Juridisk navn:  Advokat Anne M. Evenrud
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Advokathuset i Lillestrøm Storgata 3C c/o Advokathuset i Lillestrøm Storgata 3C Fax:
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 927598612
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 26.08.2021
Foretakstype: ENK
Revisor: Revisoren AS
Regnskapsfører: A Til Å Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 176.000
Resultat: 48.000
Egenkapital: 114.000
Regnskap for Advokat Anne M. Evenrud
Resultat 2021
Driftsinntekter 176.000
Driftskostnader -126.000
Driftsresultat 48.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 48.000
Skattekostnad
Årsresultat 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 196.000
Sum eiendeler 196.000
Sum opptjent egenkapital 114.000
Sum egenkapital 114.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 82.000
Sum gjeld og egenkapital 196.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 176.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 176.000
Varekostnad -24.000
Lønninger -9.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -93.000
Driftskostnader -126.000
Driftsresultat 48.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 56.000
Andre fordringer 16.000
Sum investeringer
Kasse, bank 124.000
Sum omløpsmidler 196.000
Sum eiendeler 196.000
Sum opptjent egenkapital 114.000
Sum egenkapital 114.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 6.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 3.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 73.000
Sum kortsiktig gjeld 82.000
Sum gjeld og egenkapital 196.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 114.000
Likviditetsgrad 1 2.4
Likviditetsgrad 2 2.4
Soliditet 58.2
Resultatgrad 27.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7
Total kapitalrentabilitet 24.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00