Sulland Mo AS
Juridisk navn:  Sulland Mo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75129630
Redvald Knudtsons Vei 1 Redvald Knudtsons vei 1 Fax: 75129655
8624 Mo I Rana 8624 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 915167330
Aksjekapital: 396.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 30.12.1975
Foretakstype: AS
Tidligere navn: pedersens auto as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0,69%
Resultat  
  
18,69%
Egenkapital  
  
0,2%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 98.797.000 99.483.000 98.893.000 93.378.000 96.651.000
Resultat: 6.686.000 5.633.000 5.667.000 4.236.000 4.612.000
Egenkapital: 7.639.000 7.624.000 7.532.000 7.596.000 7.580.000
Regnskap for Sulland Mo AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 98.797.000 99.483.000 98.893.000 93.378.000 96.651.000
Driftskostnader -92.049.000 -93.687.000 -92.978.000 -88.876.000 -91.907.000
Driftsresultat 6.748.000 5.796.000 5.915.000 4.501.000 4.744.000
Finansinntekter 37.000 31.000 21.000 10.000 -6.000
Finanskostnader -99.000 -193.000 -269.000 -275.000 -126.000
Finans -62.000 -162.000 -248.000 -265.000 -132.000
Resultat før skatt 6.686.000 5.633.000 5.667.000 4.236.000 4.612.000
Skattekostnad -1.471.000 -1.242.000 -1.307.000 -1.021.000 -1.158.000
Årsresultat 5.215.000 4.392.000 4.360.000 3.216.000 3.454.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.348.000 3.645.000 2.761.000 2.460.000 4.136.000
Sum omløpsmidler 20.244.000 24.117.000 24.037.000 24.316.000 25.884.000
Sum eiendeler 23.592.000 27.762.000 26.798.000 26.776.000 30.020.000
Sum opptjent egenkapital 7.243.000 7.228.000 7.136.000 7.200.000 7.184.000
Sum egenkapital 7.639.000 7.624.000 7.532.000 7.596.000 7.580.000
Sum langsiktig gjeld 28.000 0 0 0 24.000
Sum kortsiktig gjeld 15.926.000 20.137.000 19.265.000 19.180.000 22.415.000
Sum gjeld og egenkapital 23.593.000 27.761.000 26.797.000 26.776.000 30.019.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 95.750.000 97.172.000 96.955.000 91.989.000 95.114.000
Andre inntekter 3.048.000 2.311.000 1.937.000 1.389.000 1.537.000
Driftsinntekter 98.797.000 99.483.000 98.893.000 93.378.000 96.651.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -10.359.000 -11.351.000 -11.474.000 -11.340.000 -11.195.000
Avskrivning -913.000 -950.000 -784.000 -761.000 -788.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.179.000 -10.484.000 -9.539.000 -9.273.000 -8.927.000
Driftskostnader -92.049.000 -93.687.000 -92.978.000 -88.876.000 -91.907.000
Driftsresultat 6.748.000 5.796.000 5.915.000 4.501.000 4.744.000
Finansinntekter 37.000 31.000 21.000 10.000 -6.000
Finanskostnader -99.000 -193.000 -269.000 -275.000 -126.000
Finans -62.000 -162.000 -248.000 -265.000 -132.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -5.200.000 -4.300.000 -4.424.000 -3.200.000 -6.000.000
Årsresultat 5.215.000 4.392.000 4.360.000 3.216.000 3.454.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 165.000 73.000 52.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.348.000 3.480.000 2.688.000 2.408.000 4.136.000
Sum varige driftsmidler 3.348.000 3.480.000 2.688.000 2.408.000 4.136.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.348.000 3.645.000 2.761.000 2.460.000 4.136.000
Varebeholdning 9.871.000 13.204.000 8.935.000 13.207.000 15.676.000
Kundefordringer 3.908.000 9.491.000 9.033.000 9.704.000 7.540.000
Andre fordringer 6.006.000 766.000 5.424.000 843.000 2.036.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 459.000 655.000 645.000 561.000 631.000
Sum omløpsmidler 20.244.000 24.117.000 24.037.000 24.316.000 25.884.000
Sum eiendeler 23.592.000 27.762.000 26.798.000 26.776.000 30.020.000
Sum opptjent egenkapital 7.243.000 7.228.000 7.136.000 7.200.000 7.184.000
Sum egenkapital 7.639.000 7.624.000 7.532.000 7.596.000 7.580.000
Sum avsetninger til forpliktelser 28.000 0 0 0 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.448.000 4.056.000 1.263.000 3.811.000
Sum langsiktig gjeld 28.000 0 0 0 24.000
Leverandørgjeld 5.589.000 4.887.000 4.037.000 4.117.000 6.852.000
Betalbar skatt 1.278.000 1.334.000 1.328.000 1.097.000 1.007.000
Skyldig offentlige avgifter 578.000 3.035.000 2.495.000 1.500.000 1.363.000
Utbytte -5.200.000 -4.300.000 -4.424.000 -3.200.000 -6.000.000
Annen kortsiktig gjeld 3.280.000 5.133.000 2.926.000 8.002.000 3.382.000
Sum kortsiktig gjeld 15.926.000 20.137.000 19.265.000 19.180.000 22.415.000
Sum gjeld og egenkapital 23.593.000 27.761.000 26.797.000 26.776.000 30.019.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.318.000 3.980.000 4.772.000 5.136.000 3.469.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.8 0.6 0.5
Soliditet 32.4 27.5 28.1 28.4 25.3
Resultatgrad 6.8 5.8 6 4.8 4.9
Rentedekningsgrad 68.2 3 2 16.4 37.7
Gjeldsgrad 2.1 2.6 2.6 2.5 3
Total kapitalrentabilitet 28.8 2 22.2 16.8 15.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Odd Arvid SullandStyreleder77
Svein Arild JohnsgårdStyremedlem61
Øyvind SullandStyremedlem55
Torje Aleksander SullandStyremedlem43
Unn Beathe SullandVaramedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Sulland Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00