Motbakke As
Juridisk navn:  Motbakke As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skogvegen 10E Skogvegen 10E Fax:
2005 Rælingen 2005 Rælingen
Fylke: Kommune:
Viken Rælingen
Org.nr: 927304724
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 25.05.2021
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021
Omsetning: 0 0
Resultat: 0 0
Egenkapital: 30.000 30.000
Regnskap for Motbakke As
Resultat 2022 2021
Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 30.000 30.000
Sum eiendeler 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital 30.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 30.000 30.000
Sum eiendeler 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital 30.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 30.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
04.08.2021
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Thomas Holthe AndersenStyreleder45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00