Hus & Tilbygg As
Juridisk navn:  Hus & Tilbygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørnsons gate 58 Bjørnsons gate 58 Fax:
2003 Lillestrøm 2003 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 927117355
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 30.04.2021
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aartun Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 5.856.000
Resultat: 795.000
Egenkapital: 645.000
Regnskap for Hus & Tilbygg As
Resultat 2021
Driftsinntekter 5.856.000
Driftskostnader -5.060.000
Driftsresultat 796.000
Finansinntekter
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt 795.000
Skattekostnad -175.000
Årsresultat 621.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 429.000
Sum omløpsmidler 2.362.000
Sum eiendeler 2.791.000
Sum opptjent egenkapital 615.000
Sum egenkapital 645.000
Sum langsiktig gjeld 227.000
Sum kortsiktig gjeld 1.918.000
Sum gjeld og egenkapital 2.790.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.856.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 5.856.000
Varekostnad -2.932.000
Lønninger -1.700.000
Avskrivning -18.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -410.000
Driftskostnader -5.060.000
Driftsresultat 796.000
Finansinntekter
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 621.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 429.000
Sum varige driftsmidler 429.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 429.000
Varebeholdning
Kundefordringer 1.623.000
Andre fordringer 8.000
Sum investeringer
Kasse, bank 730.000
Sum omløpsmidler 2.362.000
Sum eiendeler 2.791.000
Sum opptjent egenkapital 615.000
Sum egenkapital 645.000
Sum avsetninger til forpliktelser 27.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 227.000
Leverandørgjeld 895.000
Betalbar skatt 148.000
Skyldig offentlige avgifter 721.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 155.000
Sum kortsiktig gjeld 1.918.000
Sum gjeld og egenkapital 2.790.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 444.000
Likviditetsgrad 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2
Soliditet 23.1
Resultatgrad 13.6
Rentedekningsgrad 796.0
Gjeldsgrad 3.3
Total kapitalrentabilitet 28.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Thomas HelbergStyreleder36
Borgar Aas-TorkildsenStyremedlem26
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Borgar Aas-Torkildsen15.0026
Helberg Bygg As85.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00