Panduro Hobby AS
Juridisk navn:  Panduro Hobby AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69364500
Bruket 31 Bruket 31 Fax: 69364501
1621 Gressvik 1621 Gressvik
Fylke: Kommune: www.panduro.no
Viken Fredrikstad
Org.nr: 915024815
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 170
Etableringsdato: 28.09.1977
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
26,64%
Resultat  
  
501,82%
Egenkapital  
  
-16,38%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2017 2016
Omsetning: 244.352.000 192.951.000 214.269.000 179.407.000 190.468.000
Resultat: 5.302.000 881.000 3.046.000 5.274.000 7.448.000
Egenkapital: 29.949.000 35.814.000 35.136.000 32.813.000 28.822.000
Regnskap for Panduro Hobby AS
Resultat 2021 2020 2019 2017 2016
Driftsinntekter 244.352.000 192.951.000 214.269.000 179.407.000 190.468.000
Driftskostnader -239.542.000 -191.912.000 -211.284.000 -174.095.000 -183.001.000
Driftsresultat 4.809.000 1.039.000 2.986.000 5.312.000 7.467.000
Finansinntekter 518.000 44.000 180.000 48.000 109.000
Finanskostnader -26.000 -202.000 -120.000 -85.000 -128.000
Finans 492.000 -158.000 60.000 -37.000 -19.000
Resultat før skatt 5.302.000 881.000 3.046.000 5.274.000 7.448.000
Skattekostnad -1.167.000 -203.000 -722.000 -1.284.000 -1.898.000
Årsresultat 4.135.000 678.000 2.324.000 3.990.000 5.549.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.749.000 5.307.000 5.002.000 5.316.000 5.898.000
Sum omløpsmidler 55.995.000 56.612.000 46.075.000 52.513.000 48.999.000
Sum eiendeler 59.744.000 61.919.000 51.077.000 57.829.000 54.897.000
Sum opptjent egenkapital 27.449.000 33.314.000 32.636.000 30.313.000 26.322.000
Sum egenkapital 29.949.000 35.814.000 35.136.000 32.813.000 28.822.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29.794.000 26.105.000 15.941.000 25.016.000 26.074.000
Sum gjeld og egenkapital 59.743.000 61.919.000 51.077.000 57.829.000 54.896.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 244.352.000 192.682.000 214.135.000 179.267.000 188.736.000
Andre inntekter 269.000 134.000 140.000 1.733.000
Driftsinntekter 244.352.000 192.951.000 214.269.000 179.407.000 190.468.000
Varekostnad -151.065.000 -107.302.000 -96.676.000 -82.035.000 -87.917.000
Lønninger -35.210.000 -36.849.000 -51.205.000 -41.815.000 -42.824.000
Avskrivning -1.359.000 -1.396.000 -2.122.000 -1.883.000 -2.455.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -51.908.000 -46.365.000 -61.281.000 -48.362.000 -49.805.000
Driftskostnader -239.542.000 -191.912.000 -211.284.000 -174.095.000 -183.001.000
Driftsresultat 4.809.000 1.039.000 2.986.000 5.312.000 7.467.000
Finansinntekter 518.000 44.000 180.000 48.000 109.000
Finanskostnader -26.000 -202.000 -120.000 -85.000 -128.000
Finans 492.000 -158.000 60.000 -37.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 4.135.000 678.000 2.324.000 3.990.000 5.549.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 256.000 768.000 971.000 663.000 750.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 47.000 236.000 499.000
Driftsløsøre 3.309.000 4.377.000 3.799.000 4.044.000 4.247.000
Sum varige driftsmidler 3.309.000 4.377.000 3.846.000 4.280.000 4.746.000
Sum finansielle anleggsmidler 184.000 162.000 185.000 373.000 401.000
Sum anleggsmidler 3.749.000 5.307.000 5.002.000 5.316.000 5.898.000
Varebeholdning 21.817.000 20.644.000 21.167.000 19.951.000 18.224.000
Kundefordringer 4.168.000 4.234.000 3.203.000 6.513.000 9.194.000
Andre fordringer 18.719.000 25.729.000 16.988.000 11.526.000 12.822.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.291.000 6.005.000 4.718.000 14.523.000 8.759.000
Sum omløpsmidler 55.995.000 56.612.000 46.075.000 52.513.000 48.999.000
Sum eiendeler 59.744.000 61.919.000 51.077.000 57.829.000 54.897.000
Sum opptjent egenkapital 27.449.000 33.314.000 32.636.000 30.313.000 26.322.000
Sum egenkapital 29.949.000 35.814.000 35.136.000 32.813.000 28.822.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.456.000 3.497.000 2.144.000 3.889.000 5.142.000
Betalbar skatt 509.000 524.000 0 1.342.000 2.135.000
Skyldig offentlige avgifter 7.825.000 14.818.000 5.495.000 13.852.000 8.264.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.004.000 7.266.000 8.302.000 5.934.000 6.533.000
Sum kortsiktig gjeld 29.794.000 26.105.000 15.941.000 25.016.000 26.074.000
Sum gjeld og egenkapital 59.743.000 61.919.000 51.077.000 57.829.000 54.896.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.201.000 30.507.000 30.134.000 27.497.000 22.925.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.2 2.9 2.1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.4 1.6 1.3 1.2
Soliditet 50.1 57.8 68.8 56.7 52.5
Resultatgrad 2.0 0.5 1.4 3 3.9
Rentedekningsgrad 185.0 5.1 24.9 62.5 58.3
Gjeldsgrad 1.0 0.7 0.5 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 8.9 1.7 6.2 9.3 13.8
Signatur
03.06.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV 2 STYREMEDLEMMER I FORENING.
Prokurister
03.06.2020
Daglig leder alene eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jørgen PanduroStyreleder83
Thomas PanduroNestleder60
Peter PanduroStyremedlem55
Jesper PanduroStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Panduro Trading Ab100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00