Camp Hamarøy As
Juridisk navn:  Camp Hamarøy As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75770000
Vestfjordveien 1458 Vestfjordveien 1458 Fax:
8294 Hamarøy 8294 Hamarøy
Fylke: Kommune:
Nordland Hamarøy 
Org.nr: 926461486
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 07.01.2021
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Magnar Nilsen Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 2.946.000
Resultat: -213.000
Egenkapital: 129.000
Regnskap for Camp Hamarøy As
Resultat 2021
Driftsinntekter 2.946.000
Driftskostnader -3.144.000
Driftsresultat -198.000
Finansinntekter
Finanskostnader -15.000
Finans -15.000
Resultat før skatt -213.000
Skattekostnad 47.000
Årsresultat -166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 558.000
Sum omløpsmidler 1.132.000
Sum eiendeler 1.690.000
Sum opptjent egenkapital -166.000
Sum egenkapital 129.000
Sum langsiktig gjeld 931.000
Sum kortsiktig gjeld 630.000
Sum gjeld og egenkapital 1.689.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.644.000
Andre inntekter 302.000
Driftsinntekter 2.946.000
Varekostnad -524.000
Lønninger -940.000
Avskrivning -84.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.596.000
Driftskostnader -3.144.000
Driftsresultat -198.000
Finansinntekter
Finanskostnader -15.000
Finans -15.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -166.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler 62.000
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 496.000
Sum varige driftsmidler 496.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 558.000
Varebeholdning 154.000
Kundefordringer 285.000
Andre fordringer 353.000
Sum investeringer
Kasse, bank 340.000
Sum omløpsmidler 1.132.000
Sum eiendeler 1.690.000
Sum opptjent egenkapital -166.000
Sum egenkapital 129.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 931.000
Leverandørgjeld 436.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 57.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 138.000
Sum kortsiktig gjeld 630.000
Sum gjeld og egenkapital 1.689.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 502.000
Likviditetsgrad 1 1.8
Likviditetsgrad 2 1.6
Soliditet 7.6
Resultatgrad -6.7
Rentedekningsgrad -13.2
Gjeldsgrad 12.1
Total kapitalrentabilitet -11.7
Signatur
08.07.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.07.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bår Nicolai SkansenStyreleder64
Morten AltmannStyremedlem57
Paal Scheen RaaholtStyremedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bår Nicolai Skansen100.0064
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00