Vestfold & Telemark Sjøservice As
Juridisk navn:  Vestfold & Telemark Sjøservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Esben S. Engelstad Fagerheimveien 6 c/o Esben S. Engelstad Fagerheimveien 6 Fax:
3970 Langesund 3970 Langesund
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Bamble
Org.nr: 926352326
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 07.12.2020
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 0
Resultat: 0
Egenkapital: 40.000
Regnskap for Vestfold & Telemark Sjøservice As
Resultat 2020
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 40.000
Sum eiendeler 40.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 40.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 40.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 40.000
Sum omløpsmidler 40.000
Sum eiendeler 40.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 40.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 40.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 0
Signatur
28.04.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Rune Alexander PedersenStyreleder57
Gøran KristiansenStyremedlem44
Esben Sorter EngelstadStyremedlem47
Svein NesholtStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Svein Nesholt25.0059
Frednes Holding As25.00 
G Kristiansen Holding As25.00 
Engelstad Marine As25.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00