Elva Invest As
Juridisk navn:  Elva Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Borgestadholmen 68 Borgestadholmen 68 Fax:
3712 Skien 3712 Skien
Fylke: Kommune:
Telemark Skien
Org.nr: 926054899
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 14.11.2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hege Astrid Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-61,11%
Resultat  
  
-66,72%
Egenkapital  
  
31,27%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020
Omsetning: 1.400.000 3.600.000 0
Resultat: 1.203.000 3.615.000 0
Egenkapital: 3.745.000 2.853.000 24.000
Regnskap for Elva Invest As
Resultat 2022 2021 2020
Driftsinntekter 1.400.000 3.600.000
Driftskostnader -7.000 -31.000
Driftsresultat 1.393.000 3.569.000
Finansinntekter -188.000 47.000
Finanskostnader -2.000
Finans -190.000 47.000
Resultat før skatt 1.203.000 3.615.000
Skattekostnad -312.000 -786.000
Årsresultat 892.000 2.829.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 4.255.000 5.089.000 24.000
Sum eiendeler 4.255.000 5.089.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 3.720.000 2.829.000
Sum egenkapital 3.745.000 2.853.000 24.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 510.000 2.236.000
Sum gjeld og egenkapital 4.254.000 5.089.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.400.000 3.600.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.400.000 3.600.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -7.000 -31.000
Driftskostnader -7.000 -31.000
Driftsresultat 1.393.000 3.569.000
Finansinntekter -188.000 47.000
Finanskostnader -2.000
Finans -190.000 47.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 892.000 2.829.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer 1.000
Sum investeringer 1.782.000
Kasse, bank 2.473.000 5.088.000 24.000
Sum omløpsmidler 4.255.000 5.089.000 24.000
Sum eiendeler 4.255.000 5.089.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 3.720.000 2.829.000
Sum egenkapital 3.745.000 2.853.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt 312.000 786.000
Skyldig offentlige avgifter 199.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 1.450.000
Sum kortsiktig gjeld 510.000 2.236.000
Sum gjeld og egenkapital 4.254.000 5.089.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.745.000 2.853.000 24.000
Likviditetsgrad 1 8.3 2.3
Likviditetsgrad 2 8.3 2.3
Soliditet 88.0 56.1 100.0
Resultatgrad 99.5 99.1
Rentedekningsgrad 696.5
Gjeldsgrad 0.1 0.8
Total kapitalrentabilitet 28.3 71.1
Signatur
27.07.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Erik BentsenStyreleder54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00