Hus & Hjem As
Juridisk navn:  Hus & Hjem As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nyveien 4 Nyveien 4 Fax:
3216 Sandefjord 3216 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 925489573
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 27.07.2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Sørøst-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 131.000
Resultat: 15.000
Egenkapital: 37.000
Regnskap for Hus & Hjem As
Resultat 2020
Driftsinntekter 131.000
Driftskostnader -116.000
Driftsresultat 15.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 15.000
Skattekostnad -2.000
Årsresultat 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 66.000
Sum eiendeler 66.000
Sum opptjent egenkapital 13.000
Sum egenkapital 37.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 28.000
Sum gjeld og egenkapital 65.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 131.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 131.000
Varekostnad -2.000
Lønninger -76.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -38.000
Driftskostnader -116.000
Driftsresultat 15.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 5.000
Andre fordringer 3.000
Sum investeringer
Kasse, bank 58.000
Sum omløpsmidler 66.000
Sum eiendeler 66.000
Sum opptjent egenkapital 13.000
Sum egenkapital 37.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt 2.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 21.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000
Sum gjeld og egenkapital 65.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 38.000
Likviditetsgrad 1 2.4
Likviditetsgrad 2 2.4
Soliditet 56.9
Resultatgrad 11.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8
Total kapitalrentabilitet 23.1
Signatur
03.09.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Morten StrandStyreleder53
Mona Nilsen StrandStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Mona Nilsen Strand50.0046
Morten Strand50.0053
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00