Råbekken Bilverksted As
Juridisk navn:  Råbekken Bilverksted As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41139411
Rolvsøyveien 207 Rolvsøyveien 207 Fax:
1617 Fredrikstad 1617 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 925239429
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 03.06.2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eco Finans Fredrikstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
156,92%
Resultat  
  
-20,71%
Egenkapital  
  
-142,36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 3.620.000 1.409.000
Resultat: -204.000 -169.000
Egenkapital: -349.000 -144.000
Regnskap for Råbekken Bilverksted As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 3.620.000 1.409.000
Driftskostnader -3.817.000 -1.578.000
Driftsresultat -198.000 -169.000
Finansinntekter
Finanskostnader -6.000
Finans -6.000
Resultat før skatt -204.000 -169.000
Skattekostnad
Årsresultat -204.000 -169.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 255.000 194.000
Sum eiendeler 255.000 194.000
Sum opptjent egenkapital -379.000 -174.000
Sum egenkapital -349.000 -144.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 604.000 338.000
Sum gjeld og egenkapital 255.000 194.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.620.000 1.409.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 3.620.000 1.409.000
Varekostnad -1.741.000 -717.000
Lønninger -1.254.000 -375.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -822.000 -486.000
Driftskostnader -3.817.000 -1.578.000
Driftsresultat -198.000 -169.000
Finansinntekter
Finanskostnader -6.000
Finans -6.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -204.000 -169.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 123.000 32.000
Andre fordringer 34.000 44.000
Sum investeringer
Kasse, bank 98.000 118.000
Sum omløpsmidler 255.000 194.000
Sum eiendeler 255.000 194.000
Sum opptjent egenkapital -379.000 -174.000
Sum egenkapital -349.000 -144.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 152.000 110.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 141.000 52.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 311.000 176.000
Sum kortsiktig gjeld 604.000 338.000
Sum gjeld og egenkapital 255.000 194.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -349.000 -144.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6
Soliditet -136.9 -74.2
Resultatgrad -5.5 -12.0
Rentedekningsgrad -33.0
Gjeldsgrad -1.7 -2.3
Total kapitalrentabilitet -77.6 -87.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Rahel Yarwali AzadStyreleder34
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00