Undervisningsmateriell As
Juridisk navn:  Undervisningsmateriell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22700010
Postboks 137 Lilleåsgata 4B Fax:
3371 Vikersund 3340 Åmot
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 925193313
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 28.05.2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Dmc Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
204,18%
Resultat  
  
300%
Egenkapital  
  
42,86%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 1.238.000 407.000
Resultat: 10.000 -5.000
Egenkapital: 30.000 21.000
Regnskap for Undervisningsmateriell As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 1.238.000 407.000
Driftskostnader -1.222.000 -413.000
Driftsresultat 16.000 -5.000
Finansinntekter
Finanskostnader -6.000
Finans -6.000
Resultat før skatt 10.000 -5.000
Skattekostnad -2.000 2.000
Årsresultat 8.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000
Sum omløpsmidler 295.000 281.000
Sum eiendeler 295.000 283.000
Sum opptjent egenkapital -3.000
Sum egenkapital 30.000 21.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 266.000 262.000
Sum gjeld og egenkapital 296.000 283.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.237.000 407.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.238.000 407.000
Varekostnad -1.059.000 -347.000
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -163.000 -66.000
Driftskostnader -1.222.000 -413.000
Driftsresultat 16.000 -5.000
Finansinntekter
Finanskostnader -6.000
Finans -6.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 8.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler 2.000
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 2.000
Varebeholdning 237.000 223.000
Kundefordringer 33.000 30.000
Andre fordringer 4.000 14.000
Sum investeringer
Kasse, bank 21.000 14.000
Sum omløpsmidler 295.000 281.000
Sum eiendeler 295.000 283.000
Sum opptjent egenkapital -3.000
Sum egenkapital 30.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 100.000
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 153.000 262.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 10.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 2.000
Sum kortsiktig gjeld 266.000 262.000
Sum gjeld og egenkapital 296.000 283.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000 19.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2
Soliditet 10.1 7.4
Resultatgrad 1.3 -1.2
Rentedekningsgrad 2.7
Gjeldsgrad 8.9 12.5
Total kapitalrentabilitet 5.4 -1.8
Signatur
28.09.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Heidi Hæhre UlriksenStyreleder42
Magne HæhreStyremedlem39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Inspirica As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00