Advokat Andreas Dypvik
Juridisk navn:  Advokat Andreas Dypvik
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67216900
Postboks 216 Rådhustorget 5 Fax:
1300 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 925176494
Aksjekapital: 422.000 NOK
Etableringsdato: 10.06.2020
Foretakstype: ENK
Revisor: Kr. Wilhelmsen & Co As
Utvikling:
Omsetning  
  
47,69%
Resultat  
  
21,46%
Egenkapital  
  
9,95%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 1.279.000 866.000
Resultat: 798.000 657.000
Egenkapital: 464.000 422.000
Regnskap for Advokat Andreas Dypvik
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 1.279.000 866.000
Driftskostnader -481.000 -209.000
Driftsresultat 798.000 657.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 798.000 657.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 798.000 657.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000 0
Sum omløpsmidler 474.000 488.000
Sum eiendeler 514.000 488.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 464.000 422.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 514.000 488.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.279.000 866.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.279.000 866.000
Varekostnad -10.000 -62.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -471.000 -147.000
Driftskostnader -481.000 -209.000
Driftsresultat 798.000 657.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 798.000 657.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 0
Sum anleggsmidler 40.000 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 309.000 213.000
Andre fordringer 16.000 23.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 149.000 252.000
Sum omløpsmidler 474.000 488.000
Sum eiendeler 514.000 488.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 464.000 422.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 5.000 17.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 45.000 49.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 514.000 488.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 424.000 422.000
Likviditetsgrad 1 9.5 7.4
Likviditetsgrad 2 9.5 7.4
Soliditet 90.3 86.5
Resultatgrad 62.4 75.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 155.3 134.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00