Bærum Bilservice Og Skade As
Juridisk navn:  Bærum Bilservice Og Skade As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Frederik Stangs gate 37 Frederik Stangs gate 37 Fax:
0264 Oslo 264 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 925155071
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 25.05.2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kontera Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020
Omsetning: 0 827.000 1.308.000
Resultat: 0 -1.006.000 -670.000
Egenkapital: -1.646.000 -1.646.000 -640.000
Regnskap for Bærum Bilservice Og Skade As
Resultat 2022 2021 2020
Driftsinntekter 827.000 1.308.000
Driftskostnader -1.833.000 -1.977.000
Driftsresultat -1.006.000 -670.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -1.006.000 -670.000
Skattekostnad
Årsresultat -1.006.000 -670.000
Balanse          
Sum anleggsmidler -386.000 -386.000 663.000
Sum omløpsmidler 754.000 754.000 1.395.000
Sum eiendeler 368.000 368.000 2.058.000
Sum opptjent egenkapital -1.676.000 -1.676.000 -670.000
Sum egenkapital -1.646.000 -1.646.000 -640.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 2.013.000 2.013.000 2.697.000
Sum gjeld og egenkapital 367.000 367.000 2.057.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 827.000 1.308.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 827.000 1.308.000
Varekostnad -798.000 -725.000
Lønninger -723.000 -806.000
Avskrivning -61.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -312.000 -385.000
Driftskostnader -1.833.000 -1.977.000
Driftsresultat -1.006.000 -670.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -1.006.000 -670.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre -386.000 -386.000 663.000
Sum varige driftsmidler -386.000 -386.000 663.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler -386.000 -386.000 663.000
Varebeholdning 61.000
Kundefordringer 152.000
Andre fordringer 748.000 748.000 1.177.000
Sum investeringer
Kasse, bank 5.000 5.000 5.000
Sum omløpsmidler 754.000 754.000 1.395.000
Sum eiendeler 368.000 368.000 2.058.000
Sum opptjent egenkapital -1.676.000 -1.676.000 -670.000
Sum egenkapital -1.646.000 -1.646.000 -640.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1.436.000 1.436.000 2.332.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 418.000 418.000 237.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 159.000 159.000 129.000
Sum kortsiktig gjeld 2.013.000 2.013.000 2.697.000
Sum gjeld og egenkapital 367.000 367.000 2.057.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.259.000 -1.259.000 -1.302.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.5
Soliditet -448.5 -448.5 -31.1
Resultatgrad -121.6 -51.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2 -1.2 -4.2
Total kapitalrentabilitet -274.1 -32.6
Signatur
04.08.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00