Eikli Gård As
Juridisk navn:  Eikli Gård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Holtebekkveien 8 Holtebekkveien 8 Fax:
4849 Arendal 4849 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 925028215
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 26.03.2020
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 0
Resultat: -4.000
Egenkapital: 26.000
Regnskap for Eikli Gård As
Resultat 2020
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -4.000
Driftsresultat -4.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -4.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 26.000
Sum eiendeler 26.000
Sum opptjent egenkapital -4.000
Sum egenkapital 26.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 26.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -4.000
Driftskostnader -4.000
Driftsresultat -4.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 26.000
Sum omløpsmidler 26.000
Sum eiendeler 26.000
Sum opptjent egenkapital -4.000
Sum egenkapital 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 26.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -15.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Leif Johnny LudvigsenStyreleder50
Sara KrogstadholmStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Leif Johnny Ludvigsen50.0050
Sara Krogstadholm50.0047
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00