Som Hos Moi As
Juridisk navn:  Som Hos Moi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38178300
Nodeviga 2 Nodeviga 2 Fax:
4610 Kristiansand S 4610 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 924966564
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 15.04.2020
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
45,08%
Resultat  
  
14,77%
Egenkapital  
  
68,74%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020
Omsetning: 38.176.000 26.313.000 20.461.000
Resultat: 4.133.000 3.601.000 3.969.000
Egenkapital: 7.855.000 4.655.000 1.939.000
Regnskap for Som Hos Moi As
Resultat 2022 2021 2020
Driftsinntekter 38.176.000 26.313.000 20.461.000
Driftskostnader -33.869.000 -22.209.000 -16.579.000
Driftsresultat 4.307.000 4.105.000 3.882.000
Finansinntekter -311.000 201.000
Finanskostnader -175.000 -192.000 -114.000
Finans -175.000 -503.000 87.000
Resultat før skatt 4.133.000 3.601.000 3.969.000
Skattekostnad -933.000 -886.000 -844.000
Årsresultat 3.200.000 2.716.000 3.126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.076.000 925.000 2.650.000
Sum omløpsmidler 11.789.000 8.349.000 6.542.000
Sum eiendeler 15.865.000 9.274.000 9.192.000
Sum opptjent egenkapital 7.825.000 4.625.000 1.909.000
Sum egenkapital 7.855.000 4.655.000 1.939.000
Sum langsiktig gjeld 3.499.000 963.000 3.098.000
Sum kortsiktig gjeld 4.511.000 3.657.000 4.155.000
Sum gjeld og egenkapital 15.865.000 9.275.000 9.192.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.037.000 23.714.000 19.964.000
Andre inntekter 2.139.000 2.599.000 496.000
Driftsinntekter 38.176.000 26.313.000 20.461.000
Varekostnad -11.366.000 -7.049.000 -5.205.000
Lønninger -15.171.000 -9.841.000 -7.327.000
Avskrivning -410.000 -145.000 -71.000
Nedskrivning -400.000
Andre driftskostnader -6.922.000 -5.174.000 -3.576.000
Driftskostnader -33.869.000 -22.209.000 -16.579.000
Driftsresultat 4.307.000 4.105.000 3.882.000
Finansinntekter -311.000 201.000
Finanskostnader -175.000 -192.000 -114.000
Finans -175.000 -503.000 87.000
Konsernbidrag -1.216.000
Utbytte
Årsresultat 3.200.000 2.716.000 3.126.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler 56.000 88.000
Fast eiendom 2.000.000
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 3.826.000 869.000 561.000
Sum varige driftsmidler 3.826.000 869.000 2.561.000
Sum finansielle anleggsmidler 250.000
Sum anleggsmidler 4.076.000 925.000 2.650.000
Varebeholdning 4.448.000 2.754.000 1.694.000
Kundefordringer 1.691.000 425.000 242.000
Andre fordringer 1.655.000 2.127.000 165.000
Sum investeringer 1.308.000 1.588.000 1.678.000
Kasse, bank 2.687.000 1.455.000 1.863.000
Sum omløpsmidler 11.789.000 8.349.000 6.542.000
Sum eiendeler 15.865.000 9.274.000 9.192.000
Sum opptjent egenkapital 7.825.000 4.625.000 1.909.000
Sum egenkapital 7.855.000 4.655.000 1.939.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 1.400.000
Sum langsiktig gjeld 3.499.000 963.000 3.098.000
Leverandørgjeld 501.000 392.000 288.000
Betalbar skatt 877.000 854.000 748.000
Skyldig offentlige avgifter 1.125.000 764.000 659.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 2.008.000 1.647.000 1.061.000
Sum kortsiktig gjeld 4.511.000 3.657.000 4.155.000
Sum gjeld og egenkapital 15.865.000 9.275.000 9.192.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.278.000 4.692.000 2.387.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.3 1.6
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.2
Soliditet 49.5 50.2 21.1
Resultatgrad 11.3 15.6 19.0
Rentedekningsgrad 24.6 21.4 34.1
Gjeldsgrad 1.0 1.0 3.7
Total kapitalrentabilitet 27.1 40.9 44.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Asgeir Grøneng HartveitStyreleder61
Trond MoiStyremedlem54
Stian TunglandStyremedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hagen Min As66.66 
Tungis Holding As33.33 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00