Selsvollene Biffring As
Juridisk navn:  Selsvollene Biffring As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Verkensbakkein 25 Verkensbakkein 25 Fax:
2670 Otta 2670 Otta
Fylke: Kommune:
Innlandet Sel
Org.nr: 924378042
Aksjekapital: 170.000 NOK
Etableringsdato: 20.11.2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap Otta Vågå As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-159,74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 648.000 0
Resultat: -320.000 0
Egenkapital: -92.000 154.000
Regnskap for Selsvollene Biffring As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 648.000 0
Driftskostnader -945.000 0
Driftsresultat -297.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -23.000 0
Finans -23.000 0
Resultat før skatt -320.000 0
Skattekostnad 74.000 0
Årsresultat -246.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 265.000 150.000
Sum omløpsmidler 650.000 20.000
Sum eiendeler 915.000 170.000
Sum opptjent egenkapital -246.000 0
Sum egenkapital -92.000 154.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.007.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 915.000 170.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 648.000 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 648.000 0
Varekostnad -701.000 0
Lønninger -22.000 0
Avskrivning -16.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -206.000 0
Driftskostnader -945.000 0
Driftsresultat -297.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -23.000 0
Finans -23.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -246.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 74.000 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 136.000 110.000
Driftsløsøre 55.000 40.000
Sum varige driftsmidler 191.000 150.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 265.000 150.000
Varebeholdning 650.000 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 20.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 650.000 20.000
Sum eiendeler 915.000 170.000
Sum opptjent egenkapital -246.000 0
Sum egenkapital -92.000 154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 837.000 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 374.000 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter -234.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 1.007.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 915.000 170.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -357.000 4.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3
Soliditet -10.1 90.6
Resultatgrad -45.8
Rentedekningsgrad -12.9
Gjeldsgrad -10.9 0.1
Total kapitalrentabilitet -32.5 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan Ingar FormoStyreleder47
Odd Ivar SvelstadStyremedlem39
Petter BjerkeStyremedlem54
Frank TurmoStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Odd Ivar Svelstad25.0039
Jan Ingar Formo25.0047
Frank Turmo25.0053
Petter Bjerke25.0054
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00