Innlandet Boligprosjekt As
Juridisk navn:  Innlandet Boligprosjekt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1227 Øvre Torvgate 28 Fax:
2806 Gjøvik 2815 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 824018332
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12.11.2019
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Deloitte Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-99,21%
Resultat  
  
-77,9%
Egenkapital  
  
9,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019
Omsetning: 221.000 27.842.000 8.577.000 0
Resultat: 116.000 525.000 592.000 -8.000
Egenkapital: 1.055.000 965.000 556.000 94.000
Regnskap for Innlandet Boligprosjekt As
Resultat 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter 221.000 27.842.000 8.577.000 0
Driftskostnader -104.000 -27.317.000 -7.986.000 -8.000
Driftsresultat 117.000 525.000 591.000 -8.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 1.000 0
Resultat før skatt 116.000 525.000 592.000 -8.000
Skattekostnad -26.000 -115.000 -130.000 2.000
Årsresultat 90.000 409.000 462.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 140.000 166.000 2.000
Sum omløpsmidler 5.881.000 9.852.000 15.336.000 100.000
Sum eiendeler 6.021.000 10.018.000 15.336.000 102.000
Sum opptjent egenkapital 955.000 865.000 456.000 -6.000
Sum egenkapital 1.055.000 965.000 556.000 94.000
Sum langsiktig gjeld 4.934.000 7.700.000 6.829.000 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000 1.352.000 7.952.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 6.021.000 10.017.000 15.337.000 102.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 221.000 27.842.000 8.577.000 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 221.000 27.842.000 8.577.000 0
Varekostnad -27.218.000 -7.885.000 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -104.000 -99.000 -101.000 -8.000
Driftskostnader -104.000 -27.317.000 -7.986.000 -8.000
Driftsresultat 117.000 525.000 591.000 -8.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 90.000 409.000 462.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 140.000 166.000 2.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 140.000 166.000 2.000
Varebeholdning 5.368.000 5.037.000 6.627.000 0
Kundefordringer -225.000 1.409.000 8.577.000 0
Andre fordringer 15.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 738.000 3.391.000 132.000 100.000
Sum omløpsmidler 5.881.000 9.852.000 15.336.000 100.000
Sum eiendeler 6.021.000 10.018.000 15.336.000 102.000
Sum opptjent egenkapital 955.000 865.000 456.000 -6.000
Sum egenkapital 1.055.000 965.000 556.000 94.000
Sum avsetninger til forpliktelser 129.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.876.000 0
Sum langsiktig gjeld 4.934.000 7.700.000 6.829.000 0
Leverandørgjeld 32.000 781.000 16.000 8.000
Betalbar skatt 410.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 162.000 60.000 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000 1.352.000 7.952.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 6.021.000 10.017.000 15.337.000 102.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.849.000 8.500.000 7.384.000 92.000
Likviditetsgrad 1 183.8 7.3 1.9 12.5
Likviditetsgrad 2 16.0 3.6 1.1 12.5
Soliditet 17.5 9.6 3.6 92.2
Resultatgrad 52.9 1.9 6.9
Rentedekningsgrad 117.0
Gjeldsgrad 4.7 9.4 26.6 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.9 5.2 3.9 -7.8
Signatur
25.10.2023
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tom Murstad SøgårdStyreleder63
Lars Olav TveitStyremedlem61
Terje BraathenStyremedlem51
Bjørn Åge ScheideStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Mesterhus Innlandet As50.00 
Gobb Prosjekt As50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00