Viken Anleggsteknikk As
Juridisk navn:  Viken Anleggsteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Breivikhagan 20 Breivikhagan 20 Fax:
3340 Åmot 3340 Åmot
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 923887156
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 01.11.2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Account Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3625,56%
Resultat  
  
7000%
Egenkapital  
  
245,32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 4.955.000 133.000
Resultat: 639.000 9.000
Egenkapital: 701.000 203.000
Regnskap for Viken Anleggsteknikk As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 4.955.000 133.000
Driftskostnader -4.291.000 -125.000
Driftsresultat 664.000 9.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -25.000 0
Finans -25.000 0
Resultat før skatt 639.000 9.000
Skattekostnad -141.000 -1.000
Årsresultat 499.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 995.000 0
Sum omløpsmidler 1.512.000 343.000
Sum eiendeler 2.507.000 343.000
Sum opptjent egenkapital 507.000 8.000
Sum egenkapital 701.000 203.000
Sum langsiktig gjeld 567.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.238.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 2.506.000 343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.955.000 133.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 4.955.000 133.000
Varekostnad -1.716.000 -16.000
Lønninger -1.468.000 -45.000
Avskrivning -85.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.022.000 -64.000
Driftskostnader -4.291.000 -125.000
Driftsresultat 664.000 9.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -25.000 0
Finans -25.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 499.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 131.000 0
Driftsløsøre 557.000 0
Sum varige driftsmidler 688.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 307.000 0
Sum anleggsmidler 995.000 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 742.000 128.000
Andre fordringer 23.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 746.000 215.000
Sum omløpsmidler 1.512.000 343.000
Sum eiendeler 2.507.000 343.000
Sum opptjent egenkapital 507.000 8.000
Sum egenkapital 701.000 203.000
Sum avsetninger til forpliktelser 23.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 567.000 0
Leverandørgjeld 862.000 41.000
Betalbar skatt 118.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 115.000 16.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 144.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 1.238.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 2.506.000 343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 274.000 202.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.4
Likviditetsgrad 2 1.2 2.4
Soliditet 28.0 5
Resultatgrad 13.4 6.8
Rentedekningsgrad 26.6
Gjeldsgrad 2.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 26.5 2.6
Signatur
06.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Morten Andre ØdegårdStyreleder48
Øivind BråthenStyremedlem58
Ole Kristian RamstadStyremedlem38
Kristoffer Bergan SørensenStyremedlem31
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Breivikhagan As47.50 
Øivind Bråthen Holding As47.50 
Ole Kristian Ramstad5.0038
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00