Olsen & Sønn Varmepumpeservice As
Juridisk navn:  Olsen & Sønn Varmepumpeservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Rolf H Olsen Åsenveien 12 c/o Rolf H Olsen Åsenveien 12 Fax:
1743 Klavestadhaugen 1743 Klavestadhaugen
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 923746838
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 03.10.2019
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
142,65%
Resultat  
  
-240%
Egenkapital  
  
-48,39%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 3.038.000 1.252.000 52.000
Resultat: -14.000 10.000 -1.000
Egenkapital: 16.000 31.000 23.000
Regnskap for Olsen & Sønn Varmepumpeservice As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 3.038.000 1.252.000 52.000
Driftskostnader -3.052.000 -1.243.000 -53.000
Driftsresultat -14.000 10.000 -1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -14.000 10.000 -1.000
Skattekostnad -2.000 0
Årsresultat -14.000 8.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 50.000 0
Sum omløpsmidler 534.000 184.000 22.000
Sum eiendeler 577.000 234.000 22.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 6.000 -1.000
Sum egenkapital 16.000 31.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 24.000 24.000 0
Sum kortsiktig gjeld 537.000 180.000 -1.000
Sum gjeld og egenkapital 577.000 234.000 22.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.037.000 1.252.000 52.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 3.038.000 1.252.000 52.000
Varekostnad -1.698.000 -737.000 0
Lønninger -1.040.000 -353.000 0
Avskrivning -7.000 -4.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -307.000 -149.000 -53.000
Driftskostnader -3.052.000 -1.243.000 -53.000
Driftsresultat -14.000 10.000 -1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -14.000 8.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 25.000 32.000 0
Sum varige driftsmidler 25.000 32.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 18.000 0
Sum anleggsmidler 43.000 50.000 0
Varebeholdning 449.000 0
Kundefordringer 24.000 6.000 1.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 61.000 179.000 21.000
Sum omløpsmidler 534.000 184.000 22.000
Sum eiendeler 577.000 234.000 22.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 6.000 -1.000
Sum egenkapital 16.000 31.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 24.000 24.000 0
Leverandørgjeld 435.000 96.000 11.000
Betalbar skatt 2.000 2.000 0
Skyldig offentlige avgifter 29.000 66.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 15.000 -12.000
Sum kortsiktig gjeld 537.000 180.000 -1.000
Sum gjeld og egenkapital 577.000 234.000 22.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.000 4.000 23.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 0.2 1.0
Soliditet 2.8 13.2 104.5
Resultatgrad -0.5 0.8 -1.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 35.1 6.6
Total kapitalrentabilitet -2.4 4.3 -4.5
Signatur
19.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Rolf Henning OlsenStyreleder63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rolf Henning Olsen100.0063
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00