Kleppe Eiendom As
Juridisk navn:  Kleppe Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Nick R. Kleppe Bekkefaret 7 C/O Nick R. Kleppe Bekkefaret 7 Fax:
2270 Flisa 2270 Flisa
Fylke: Kommune:
Innlandet Åsnes
Org.nr: 923593039
Aksjekapital: 130.000 NOK
Etableringsdato: 23.09.2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Solør Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
14,38%
Resultat  
  
7,64%
Egenkapital  
  
142,21%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019
Omsetning: 1.448.000 1.266.000 807.000 122.000
Resultat: 169.000 157.000 -951.000 14.000
Egenkapital: 287.000 -680.000 -837.000 111.000
Regnskap for Kleppe Eiendom As
Resultat 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter 1.448.000 1.266.000 807.000 122.000
Driftskostnader -979.000 -855.000 -1.492.000 -55.000
Driftsresultat 470.000 411.000 -685.000 67.000
Finansinntekter 4.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader -305.000 -257.000 -267.000 -53.000
Finans -301.000 -254.000 -266.000 -53.000
Resultat før skatt 169.000 157.000 -951.000 14.000
Skattekostnad 3.000 -3.000
Årsresultat 169.000 157.000 -948.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.398.000 5.776.000 5.850.000 5.780.000
Sum omløpsmidler 119.000 65.000 70.000 552.000
Sum eiendeler 6.517.000 5.841.000 5.920.000 6.332.000
Sum opptjent egenkapital -611.000 -780.000 -937.000 11.000
Sum egenkapital 287.000 -680.000 -837.000 111.000
Sum langsiktig gjeld 5.967.000 6.241.000 6.542.000 5.203.000
Sum kortsiktig gjeld 262.000 280.000 215.000 1.018.000
Sum gjeld og egenkapital 6.516.000 5.841.000 5.920.000 6.332.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.448.000 1.266.000 167.000 0
Andre inntekter 640.000 122.000
Driftsinntekter 1.448.000 1.266.000 807.000 122.000
Varekostnad -44.000 -83.000 -30.000 0
Lønninger -188.000 -212.000 -93.000 0
Avskrivning -166.000 -164.000 -128.000 -13.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -581.000 -396.000 -1.241.000 -42.000
Driftskostnader -979.000 -855.000 -1.492.000 -55.000
Driftsresultat 470.000 411.000 -685.000 67.000
Finansinntekter 4.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader -305.000 -257.000 -267.000 -53.000
Finans -301.000 -254.000 -266.000 -53.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 169.000 157.000 -948.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 5.432.000 5.548.000 5.664.000 5.780.000
Maskiner anlegg 107.000 228.000 186.000 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 5.540.000 5.776.000 5.850.000 5.780.000
Sum finansielle anleggsmidler 858.000 0
Sum anleggsmidler 6.398.000 5.776.000 5.850.000 5.780.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 33.000 33.000 39.000
Andre fordringer 20.000 1.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 98.000 31.000 37.000 514.000
Sum omløpsmidler 119.000 65.000 70.000 552.000
Sum eiendeler 6.517.000 5.841.000 5.920.000 6.332.000
Sum opptjent egenkapital -611.000 -780.000 -937.000 11.000
Sum egenkapital 287.000 -680.000 -837.000 111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.000 1.000.000
Sum langsiktig gjeld 5.967.000 6.241.000 6.542.000 5.203.000
Leverandørgjeld 41.000 27.000 53.000 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 11.000 9.000 25.000 18.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 210.000 241.000 137.000 0
Sum kortsiktig gjeld 262.000 280.000 215.000 1.018.000
Sum gjeld og egenkapital 6.516.000 5.841.000 5.920.000 6.332.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -143.000 -215.000 -145.000 -466.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.2 0.3 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 0.3 0.5
Soliditet 4.4 -11.6 -14.1 1.8
Resultatgrad 32.5 32.5 -84.9 54.9
Rentedekningsgrad 1.5 1.6 -2.6 1.3
Gjeldsgrad 21.7 -9.6 -8.1 5
Total kapitalrentabilitet 7.3 7.1 -11.6 1.1
Signatur
08.12.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Nick-Robin KleppeStyreleder34
Emma Kristine RustenStyremedlem36
Magne Richard KleppeStyremedlem59
Anita Fredrikke Karlsen KleppeStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00