Aktieselskapet Th Marthinsen Sølvvarefabrikk
Juridisk navn:  Aktieselskapet Th Marthinsen Sølvvarefabrikk
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33344800
Postboks 2114 Anders Larsens Gate 15 Fax: 33344899
3103 Tønsberg 3117 Tønsberg
Fylke: Kommune: www.marthinsen.no
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 914186803
Aksjekapital: 436.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 09.02.1957
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14,61%
Resultat  
  
-544,9%
Egenkapital  
  
21,68%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 35.043.000 30.575.000 36.838.000 36.283.000 40.653.000
Resultat: -218.000 49.000 -488.000 -5.519.000 -6.012.000
Egenkapital: 9.777.000 8.035.000 7.327.000 6.666.000 9.548.000
Regnskap for Aktieselskapet Th Marthinsen Sølvvarefabrikk
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 35.043.000 30.575.000 36.838.000 36.283.000 40.653.000
Driftskostnader -34.676.000 -29.734.000 -36.916.000 -41.097.000 -45.803.000
Driftsresultat 367.000 842.000 -77.000 -4.813.000 -5.149.000
Finansinntekter 129.000 116.000 58.000 143.000 123.000
Finanskostnader -714.000 -909.000 -469.000 -849.000 -985.000
Finans -585.000 -793.000 -411.000 -706.000 -862.000
Resultat før skatt -218.000 49.000 -488.000 -5.519.000 -6.012.000
Skattekostnad -327.000 145.000 253.000 607.000 531.000
Årsresultat -545.000 194.000 -236.000 -4.912.000 -5.480.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.572.000 180.000 467.000 922.000 1.363.000
Sum omløpsmidler 21.764.000 21.768.000 24.393.000 25.147.000 27.772.000
Sum eiendeler 27.336.000 21.948.000 24.860.000 26.069.000 29.135.000
Sum opptjent egenkapital 390.000 0 0 2.778.000
Sum egenkapital 9.777.000 8.035.000 7.327.000 6.666.000 9.548.000
Sum langsiktig gjeld 8.228.000 6.311.000 6.686.000 8.461.000 10.373.000
Sum kortsiktig gjeld 9.331.000 7.602.000 10.847.000 10.942.000 9.214.000
Sum gjeld og egenkapital 27.336.000 21.948.000 24.860.000 26.069.000 29.135.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.575.000 29.695.000 36.806.000 36.280.000 40.626.000
Andre inntekter 3.468.000 880.000 32.000 3.000 28.000
Driftsinntekter 35.043.000 30.575.000 36.838.000 36.283.000 40.653.000
Varekostnad -14.871.000 -12.748.000 -14.140.000 -14.865.000 -20.973.000
Lønninger -12.773.000 -10.861.000 -13.825.000 -14.951.000 -14.842.000
Avskrivning -179.000 -287.000 -518.000 -510.000 -286.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -7.208.000 -6.328.000 -8.608.000 -10.214.000 -9.340.000
Driftskostnader -34.676.000 -29.734.000 -36.916.000 -41.097.000 -45.803.000
Driftsresultat 367.000 842.000 -77.000 -4.813.000 -5.149.000
Finansinntekter 129.000 116.000 58.000 143.000 123.000
Finanskostnader -714.000 -909.000 -469.000 -849.000 -985.000
Finans -585.000 -793.000 -411.000 -706.000 -862.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -545.000 194.000 -236.000 -4.912.000 -5.480.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 318.000 200.000 438.000 609.000
Fast eiendom 4.586.000 0 0 0
Maskiner anlegg 105.000 138.000 186.000 408.000 629.000
Driftsløsøre 81.000 43.000 81.000 76.000 125.000
Sum varige driftsmidler 4.772.000 180.000 268.000 483.000 755.000
Sum finansielle anleggsmidler 482.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.572.000 180.000 467.000 922.000 1.363.000
Varebeholdning 13.791.000 14.379.000 12.867.000 14.041.000 16.424.000
Kundefordringer 5.995.000 4.639.000 5.739.000 5.554.000 8.068.000
Andre fordringer 201.000 1.325.000 495.000 584.000 2.549.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.776.000 1.425.000 5.293.000 4.969.000 731.000
Sum omløpsmidler 21.764.000 21.768.000 24.393.000 25.147.000 27.772.000
Sum eiendeler 27.336.000 21.948.000 24.860.000 26.069.000 29.135.000
Sum opptjent egenkapital 390.000 0 0 2.778.000
Sum egenkapital 9.777.000 8.035.000 7.327.000 6.666.000 9.548.000
Sum avsetninger til forpliktelser 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.858.000 2.221.000 3.818.000 3.508.000 1.831.000
Sum langsiktig gjeld 8.228.000 6.311.000 6.686.000 8.461.000 10.373.000
Leverandørgjeld 1.920.000 1.560.000 2.291.000 2.854.000 2.145.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.217.000 2.593.000 2.962.000 3.001.000 3.727.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.336.000 1.228.000 1.776.000 1.578.000 1.512.000
Sum kortsiktig gjeld 9.331.000 7.602.000 10.847.000 10.942.000 9.214.000
Sum gjeld og egenkapital 27.336.000 21.948.000 24.860.000 26.069.000 29.135.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.433.000 14.166.000 13.546.000 14.205.000 18.558.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.9 2.2 2 3
Likviditetsgrad 2 0.9 1.0 1.1 1 1.2
Soliditet 35.8 36.6 29.5 25.6 32.8
Resultatgrad 1.0 2.8 -0.2 -13.3 -12.7
Rentedekningsgrad 0.5 0.9 -0.2 -5.7 -5.2
Gjeldsgrad 1.8 1.7 2.4 2.9 2.1
Total kapitalrentabilitet 1.8 4.4 -0.1 -17.9 -17.3
Signatur
13.01.2021
STYRETS FORMANN OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
13.01.2021
Prokura
Marthinsen Thorvald
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Susanne Lene Rangnes SchneiderStyreleder56
Anette MarthinsenStyremedlem47
Thorvald MarthinsenStyremedlem75
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Sølvvaren Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00