Telemark Bilutsalg As
Juridisk navn:  Telemark Bilutsalg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stokkevannveien 13 Stokkevannveien 13 Fax:
3962 Stathelle 3962 Stathelle
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Bamble
Org.nr: 923458832
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 01.09.2019
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Regnskapsfører: Økonomi- Og Administrasjonstjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
149,92%
Resultat  
  
25,05%
Egenkapital  
  
70,55%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 16.532.000 6.615.000 263.000
Resultat: 1.203.000 962.000 28.000
Egenkapital: 1.274.000 747.000 52.000
Regnskap for Telemark Bilutsalg As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 16.532.000 6.615.000 263.000
Driftskostnader -15.329.000 -5.651.000 -235.000
Driftsresultat 1.203.000 964.000 28.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 0
Resultat før skatt 1.203.000 962.000 28.000
Skattekostnad -276.000 -212.000 -6.000
Årsresultat 927.000 750.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 0
Sum omløpsmidler 2.394.000 1.188.000 233.000
Sum eiendeler 2.410.000 1.188.000 233.000
Sum opptjent egenkapital 1.244.000 717.000 22.000
Sum egenkapital 1.274.000 747.000 52.000
Sum langsiktig gjeld 14.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.136.000 427.000 181.000
Sum gjeld og egenkapital 2.410.000 1.188.000 233.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.156.000 6.400.000 263.000
Andre inntekter 376.000 215.000 0
Driftsinntekter 16.532.000 6.615.000 263.000
Varekostnad -12.547.000 -5.013.000 -195.000
Lønninger -1.531.000 -41.000 0
Avskrivning -4.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.247.000 -597.000 -40.000
Driftskostnader -15.329.000 -5.651.000 -235.000
Driftsresultat 1.203.000 964.000 28.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte -400.000 -55.000 0
Årsresultat 927.000 750.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 16.000 0
Sum varige driftsmidler 16.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 16.000 0
Varebeholdning 1.780.000 745.000 207.000
Kundefordringer 269.000 170.000 0
Andre fordringer 148.000 216.000 12.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 197.000 57.000 14.000
Sum omløpsmidler 2.394.000 1.188.000 233.000
Sum eiendeler 2.410.000 1.188.000 233.000
Sum opptjent egenkapital 1.244.000 717.000 22.000
Sum egenkapital 1.274.000 747.000 52.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 14.000 0
Leverandørgjeld 128.000 109.000 67.000
Betalbar skatt 276.000 212.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 146.000 7.000 0
Utbytte -400.000 -55.000 0
Annen kortsiktig gjeld 336.000 43.000 108.000
Sum kortsiktig gjeld 1.136.000 427.000 181.000
Sum gjeld og egenkapital 2.410.000 1.188.000 233.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.258.000 761.000 52.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.8 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 1.0 0.1
Soliditet 52.9 62.9 22.3
Resultatgrad 7.3 14.6 10.6
Rentedekningsgrad 482.0
Gjeldsgrad 0.9 0.6 3.5
Total kapitalrentabilitet 49.9 81.1 1
Signatur
22.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Eyub ÖzyürekStyreleder41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Eyub Özyürek100.0041
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00