Lislerud AS
Juridisk navn:  Lislerud AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69131090
c/o Knut Erik Lislerud Sandesundsveien 29 c/o Knut Erik Lislerud Sandesundsveien 29 Fax:
1724 Sarpsborg 1724 Sarpsborg
Fylke: Kommune: lislerud.no
Viken Sarpsborg
Org.nr: 913958772
Aksjekapital: 700.000 NOK
Etableringsdato: 17.12.1976
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Regnskapsfører: Flexi AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1677,82%
Resultat  
  
479,45%
Egenkapital  
  
87,4%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.418.000 586.000 649.000 621.000 458.000
Resultat: 12.012.000 2.073.000 335.000 369.000 151.000
Egenkapital: 8.926.000 4.763.000 3.186.000 2.925.000 3.059.000
Regnskap for Lislerud AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.418.000 586.000 649.000 621.000 458.000
Driftskostnader -119.000 -267.000 -317.000 -252.000 -307.000
Driftsresultat 10.299.000 320.000 332.000 369.000 150.000
Finansinntekter 1.713.000 1.753.000 3.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.713.000 1.753.000 3.000 0 0
Resultat før skatt 12.012.000 2.073.000 335.000 369.000 151.000
Skattekostnad -2.261.000 -76.000 -74.000 -83.000 -34.000
Årsresultat 9.751.000 1.997.000 261.000 286.000 117.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 234.000 249.000 3.110.000 3.121.000
Sum omløpsmidler 11.261.000 4.734.000 3.177.000 290.000 235.000
Sum eiendeler 11.267.000 4.968.000 3.426.000 3.400.000 3.356.000
Sum opptjent egenkapital 8.226.000 4.063.000 2.486.000 2.225.000 2.359.000
Sum egenkapital 8.926.000 4.763.000 3.186.000 2.925.000 3.059.000
Sum langsiktig gjeld 1.820.000 15.000 47.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 521.000 205.000 225.000 429.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 11.267.000 4.968.000 3.426.000 3.401.000 3.356.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.000 0 0 0
Andre inntekter 10.411.000 586.000 649.000 621.000 458.000
Driftsinntekter 10.418.000 586.000 649.000 621.000 458.000
Varekostnad -53.000 -31.000 -34.000 -34.000 0
Lønninger -16.000 0 0 0
Avskrivning -7.000 -15.000 -12.000 -11.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -59.000 -205.000 -271.000 -207.000 -280.000
Driftskostnader -119.000 -267.000 -317.000 -252.000 -307.000
Driftsresultat 10.299.000 320.000 332.000 369.000 150.000
Finansinntekter 1.713.000 1.753.000 3.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.713.000 1.753.000 3.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -5.588.000 -420.000 0 -420.000 -350.000
Årsresultat 9.751.000 1.997.000 261.000 286.000 117.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 220.000 228.000 239.000 250.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 14.000 21.000 0 0
Sum varige driftsmidler 6.000 234.000 249.000 239.000 250.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.871.000 2.871.000
Sum anleggsmidler 6.000 234.000 249.000 3.110.000 3.121.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 19.000 23.000 55.000 84.000 52.000
Andre fordringer -1.000 34.000 173.000 43.000 0
Sum investeringer 11.113.000 4.501.000 2.722.000 1.000 1.000
Kasse, bank 130.000 176.000 228.000 163.000 182.000
Sum omløpsmidler 11.261.000 4.734.000 3.177.000 290.000 235.000
Sum eiendeler 11.267.000 4.968.000 3.426.000 3.400.000 3.356.000
Sum opptjent egenkapital 8.226.000 4.063.000 2.486.000 2.225.000 2.359.000
Sum egenkapital 8.926.000 4.763.000 3.186.000 2.925.000 3.059.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.820.000 15.000 47.000 50.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.820.000 15.000 47.000 50.000
Leverandørgjeld 5.000 17.000 11.000 19.000 8.000
Betalbar skatt 441.000 91.000 106.000 86.000 113.000
Skyldig offentlige avgifter 6.000 0 0 2.000
Utbytte -5.588.000 -420.000 0 -420.000 -350.000
Annen kortsiktig gjeld 76.000 90.000 109.000 113.000 123.000
Sum kortsiktig gjeld 521.000 205.000 225.000 429.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 11.267.000 4.968.000 3.426.000 3.401.000 3.356.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.740.000 4.529.000 2.952.000 -139.000 -12.000
Likviditetsgrad 1 21.6 23.1 14.1 0.7 1
Likviditetsgrad 2 21.6 23.1 14.1 0.7 1
Soliditet 79.2 95.9 9 8 91.2
Resultatgrad 98.9 54.6 51.2 59.4 32.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 106.6 41.7 9.8 10.8 4.5
Signatur
04.10.2022
SIGNATUR HVER FOR SEG
LISLERUD ANNE PIA
SIGNATUR HVER FOR SEG
LISLERUD KNUT ERIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Knut Erik LislerudStyreleder74
Anne Pia LislerudStyremedlem50
Brit Kristine LislerudStyremedlem74
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Anne Pia Lislerud49.0050
Knut Erik Lislerud51.0074
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00