Lid Jarnindustri AS
Juridisk navn:  Lid Jarnindustri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56553800
Steine 35 Steine 35 Fax: 56553810
5600 Norheimsund 5600 Norheimsund
Fylke: Kommune: www.dalen.no
Vestland Kvam
Org.nr: 913872703
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 67
Etableringsdato: 20.11.1974
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
13,03%
Resultat  
  
71,17%
Egenkapital  
  
18,08%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 128.749.000 113.902.000 113.756.000 100.121.000 71.651.000
Resultat: 17.567.000 10.263.000 9.167.000 6.790.000 336.000
Egenkapital: 76.246.000 64.570.000 58.070.000 51.932.000 48.329.000
Regnskap for Lid Jarnindustri AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 128.749.000 113.902.000 113.756.000 100.121.000 71.651.000
Driftskostnader -110.065.000 -102.661.000 -103.791.000 -92.750.000 -70.410.000
Driftsresultat 18.684.000 11.240.000 9.965.000 7.372.000 1.242.000
Finansinntekter 246.000 117.000 88.000 108.000 85.000
Finanskostnader -1.361.000 -1.095.000 -886.000 -690.000 -991.000
Finans -1.115.000 -978.000 -798.000 -582.000 -906.000
Resultat før skatt 17.567.000 10.263.000 9.167.000 6.790.000 336.000
Skattekostnad -3.890.000 -2.264.000 -2.028.000 -1.687.000 -206.000
Årsresultat 13.677.000 7.999.000 7.139.000 5.103.000 130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.628.000 28.324.000 25.250.000 22.585.000 26.690.000
Sum omløpsmidler 103.497.000 95.751.000 74.229.000 69.616.000 60.000.000
Sum eiendeler 133.125.000 124.075.000 99.479.000 92.201.000 86.690.000
Sum opptjent egenkapital 64.746.000 53.070.000 46.570.000 40.432.000 36.829.000
Sum egenkapital 76.246.000 64.570.000 58.070.000 51.932.000 48.329.000
Sum langsiktig gjeld 34.979.000 38.881.000 21.502.000 22.428.000 27.391.000
Sum kortsiktig gjeld 21.901.000 20.626.000 19.907.000 17.842.000 10.969.000
Sum gjeld og egenkapital 133.126.000 124.077.000 99.479.000 92.202.000 86.689.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 127.250.000 113.769.000 113.382.000 99.555.000 71.000.000
Andre inntekter 1.498.000 133.000 374.000 566.000 651.000
Driftsinntekter 128.749.000 113.902.000 113.756.000 100.121.000 71.651.000
Varekostnad -48.881.000 -46.349.000 -47.569.000 -37.599.000 -24.479.000
Lønninger -41.232.000 -36.760.000 -37.533.000 -31.257.000 -25.905.000
Avskrivning -4.319.000 -4.810.000 -4.614.000 -5.189.000 -5.537.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -19.200.000 -17.430.000 -18.479.000 -14.133.000 -11.600.000
Driftskostnader -110.065.000 -102.661.000 -103.791.000 -92.750.000 -70.410.000
Driftsresultat 18.684.000 11.240.000 9.965.000 7.372.000 1.242.000
Finansinntekter 246.000 117.000 88.000 108.000 85.000
Finanskostnader -1.361.000 -1.095.000 -886.000 -690.000 -991.000
Finans -1.115.000 -978.000 -798.000 -582.000 -906.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -1.500.000 -1.000.000
Årsresultat 13.677.000 7.999.000 7.139.000 5.103.000 130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.723.000 2.851.000 2.424.000 2.228.000 2.484.000
Fast eiendom 14.814.000 12.248.000 13.444.000 13.240.000 14.373.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 11.978.000 12.054.000 9.378.000 7.114.000 9.829.000
Sum varige driftsmidler 26.904.000 25.470.000 22.822.000 20.354.000 24.202.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum anleggsmidler 29.628.000 28.324.000 25.250.000 22.585.000 26.690.000
Varebeholdning 46.457.000 38.053.000 34.220.000 28.042.000 32.881.000
Kundefordringer 18.089.000 34.734.000 34.397.000 24.393.000 16.631.000
Andre fordringer 1.084.000 1.175.000 751.000 408.000 297.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 37.868.000 21.789.000 4.862.000 16.773.000 10.191.000
Sum omløpsmidler 103.497.000 95.751.000 74.229.000 69.616.000 60.000.000
Sum eiendeler 133.125.000 124.075.000 99.479.000 92.201.000 86.690.000
Sum opptjent egenkapital 64.746.000 53.070.000 46.570.000 40.432.000 36.829.000
Sum egenkapital 76.246.000 64.570.000 58.070.000 51.932.000 48.329.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000.000 800.000 859.000 1.233.000 1.799.000
Gjeld til kredittinstitutt 11.000 34.000 18.000 16.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 34.979.000 38.881.000 21.502.000 22.428.000 27.391.000
Leverandørgjeld 5.100.000 3.507.000 4.617.000 4.797.000 2.317.000
Betalbar skatt 3.849.000 2.259.000 2.225.000 1.430.000 0
Skyldig offentlige avgifter 5.734.000 8.726.000 7.378.000 6.512.000 5.052.000
Utbytte -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -1.500.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 5.207.000 4.601.000 4.669.000 3.587.000 2.590.000
Sum kortsiktig gjeld 21.901.000 20.626.000 19.907.000 17.842.000 10.969.000
Sum gjeld og egenkapital 133.126.000 124.077.000 99.479.000 92.202.000 86.689.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 81.596.000 75.125.000 54.322.000 51.774.000 49.031.000
Likviditetsgrad 1 4.7 4.6 3 3.9 5.5
Likviditetsgrad 2 2.6 2.8 2 2.3 2.5
Soliditet 57.3 52.0 58.4 56.3 55.7
Resultatgrad 14.5 9.9 8.8 7.4 1.7
Rentedekningsgrad 13.7 10.3 11.2 10.7 1.3
Gjeldsgrad 0.7 0.9 0.7 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 14.2 9.2 10.1 8.1 1.5
Signatur
15.05.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
15.05.2020
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Prokura kvar for seg
Lid Svein Ove
Prokura kvar for seg
Lid Geir
Prokura kvar for seg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Olav S LidStyreleder73
Dag Rune LidStyremedlem61
Geir LidStyremedlem76
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Mirjam Lid0.2021
Astrid Lid Olsen6.0066
Arne Bjarte Lid0.2026
Geir Lid0.2076
Kristine Bergene Holm0.2029
Reidun Løland6.4072
Anne Kristin Lid Grendal11.2040
Olav S Lid0.4073
Bjørnar Lid Olsen1.2038
Grete Lid Langåker1.0041
Trygve Lid17.0045
Hildegunn Lid11.2043
Dag Rune Lid8.0061
Øyvind Løland1.0048
Solveig Holmen0.2032
Renate Lund1.0034
Sigve Lid17.0041
Mette Eide1.2046
Bjørg Lid4.2075
Svein Ove Lid12.2045
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00