Anlegg & Sikring As
Juridisk navn:  Anlegg & Sikring As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vadbakken 15 Vadbakken 15 Fax:
1592 Våler I Østfold 1592 Våler I Østfold
Fylke: Kommune:
Viken Våler (Viken)
Org.nr: 922747873
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 11.04.2019
Foretakstype: AS
Revisor: K-Team As
Utvikling:
Omsetning  
  
208,2%
Resultat  
  
27,53%
Egenkapital  
  
133,44%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 6.725.000 2.182.000
Resultat: 454.000 356.000
Egenkapital: 754.000 323.000
Regnskap for Anlegg & Sikring As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 6.725.000 2.182.000
Driftskostnader -6.270.000 -1.827.000
Driftsresultat 455.000 356.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 0
Resultat før skatt 454.000 356.000
Skattekostnad -100.000 -77.000
Årsresultat 354.000 279.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.270.000 384.000
Sum omløpsmidler 2.004.000 390.000
Sum eiendeler 3.274.000 774.000
Sum opptjent egenkapital 710.000 279.000
Sum egenkapital 754.000 323.000
Sum langsiktig gjeld 535.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 1.810.000 435.000
Sum gjeld og egenkapital 3.099.000 774.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.671.000 2.181.000
Andre inntekter 54.000 1.000
Driftsinntekter 6.725.000 2.182.000
Varekostnad -1.604.000 -403.000
Lønninger -2.452.000 -882.000
Avskrivning -188.000 -39.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.026.000 -503.000
Driftskostnader -6.270.000 -1.827.000
Driftsresultat 455.000 356.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 354.000 279.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 49.000 0
Maskiner anlegg 234.000 0
Driftsløsøre 701.000 376.000
Sum varige driftsmidler 984.000 376.000
Sum finansielle anleggsmidler 286.000 8.000
Sum anleggsmidler 1.270.000 384.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 1.339.000 165.000
Andre fordringer 11.000 6.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 654.000 219.000
Sum omløpsmidler 2.004.000 390.000
Sum eiendeler 3.274.000 774.000
Sum opptjent egenkapital 710.000 279.000
Sum egenkapital 754.000 323.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 535.000 16.000
Leverandørgjeld 179.000 47.000
Betalbar skatt 38.000 61.000
Skyldig offentlige avgifter 1.119.000 140.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 474.000 187.000
Sum kortsiktig gjeld 1.810.000 435.000
Sum gjeld og egenkapital 3.099.000 774.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 194.000 -45.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9
Soliditet 24.3 41.7
Resultatgrad 6.8 16.3
Rentedekningsgrad 227.5
Gjeldsgrad 3.1 1.4
Total kapitalrentabilitet 14.7 4
Signatur
10.02.2021
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
10.02.2021
Daglig leder eller styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Rolf-Marthin Svenning NygårdStyreleder47
Øystein LønbergStyremedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rolf-Marthin S Nygård100.0047
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00