Maritime Engineering AS
Juridisk navn:  Maritime Engineering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56358514
Postboks 20 Etasje 2 Kvassnesvegen 52 Fax: 56358511
5902 Isdalstø 5914 Isdalstø
Fylke: Kommune: www.meng.no
Vestland Alver
Org.nr: 957107125
Aksjekapital: 110.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 01.12.1989
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15,72%
Resultat  
  
-111,93%
Egenkapital  
  
-2,64%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.740.000 15.116.000 12.520.000 10.286.000 9.624.000
Resultat: -133.000 1.115.000 309.000 641.000 367.000
Egenkapital: 3.984.000 4.092.000 3.228.000 3.000.000 2.519.000
Regnskap for Maritime Engineering AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.740.000 15.116.000 12.520.000 10.286.000 9.624.000
Driftskostnader -12.866.000 -13.989.000 -12.202.000 -9.637.000 -9.242.000
Driftsresultat -125.000 1.126.000 318.000 649.000 382.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -10.000 -13.000 -10.000 -9.000 -16.000
Finans -8.000 -12.000 -9.000 -9.000 -16.000
Resultat før skatt -133.000 1.115.000 309.000 641.000 367.000
Skattekostnad 25.000 -250.000 -81.000 -161.000 -99.000
Årsresultat -109.000 865.000 228.000 480.000 267.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 182.000 227.000 230.000 195.000 32.000
Sum omløpsmidler 5.882.000 6.324.000 5.145.000 4.937.000 4.286.000
Sum eiendeler 6.064.000 6.551.000 5.375.000 5.132.000 4.318.000
Sum opptjent egenkapital 3.874.000 3.982.000 3.118.000 2.890.000 2.409.000
Sum egenkapital 3.984.000 4.092.000 3.228.000 3.000.000 2.519.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 9.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.080.000 2.459.000 2.144.000 2.123.000 1.799.000
Sum gjeld og egenkapital 6.064.000 6.551.000 5.375.000 5.132.000 4.318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.683.000 15.036.000 12.490.000 10.259.000 9.601.000
Andre inntekter 58.000 80.000 30.000 28.000 23.000
Driftsinntekter 12.740.000 15.116.000 12.520.000 10.286.000 9.624.000
Varekostnad -3.006.000 -3.222.000 -3.689.000 -3.027.000 -1.754.000
Lønninger -7.660.000 -7.422.000 -6.920.000 -5.505.000 -4.989.000
Avskrivning -123.000 -116.000 -80.000 -38.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.315.000 -2.586.000 -2.134.000 -1.631.000 -1.742.000
Driftskostnader -12.866.000 -13.989.000 -12.202.000 -9.637.000 -9.242.000
Driftsresultat -125.000 1.126.000 318.000 649.000 382.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -10.000 -13.000 -10.000 -9.000 -16.000
Finans -8.000 -12.000 -9.000 -9.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -109.000 865.000 228.000 480.000 267.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 3.000 0 0 32.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 143.000 198.000 230.000 195.000 0
Sum varige driftsmidler 143.000 198.000 230.000 195.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 26.000 26.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 182.000 227.000 230.000 195.000 32.000
Varebeholdning 1.977.000 1.738.000 2.381.000 1.761.000 1.197.000
Kundefordringer 2.374.000 2.455.000 1.915.000 1.730.000 2.573.000
Andre fordringer 365.000 176.000 549.000 440.000 192.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.166.000 1.954.000 300.000 1.007.000 324.000
Sum omløpsmidler 5.882.000 6.324.000 5.145.000 4.937.000 4.286.000
Sum eiendeler 6.064.000 6.551.000 5.375.000 5.132.000 4.318.000
Sum opptjent egenkapital 3.874.000 3.982.000 3.118.000 2.890.000 2.409.000
Sum egenkapital 3.984.000 4.092.000 3.228.000 3.000.000 2.519.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 9.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 9.000 0
Leverandørgjeld 511.000 265.000 480.000 542.000 467.000
Betalbar skatt 256.000 87.000 119.000 0
Skyldig offentlige avgifter 766.000 1.164.000 848.000 863.000 798.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 803.000 774.000 730.000 599.000 535.000
Sum kortsiktig gjeld 2.080.000 2.459.000 2.144.000 2.123.000 1.799.000
Sum gjeld og egenkapital 6.064.000 6.551.000 5.375.000 5.132.000 4.318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.802.000 3.865.000 3.001.000 2.814.000 2.487.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.6 2.4 2.3 2.4
Likviditetsgrad 2 1.9 1.9 1.3 1.5 1.7
Soliditet 65.7 62.5 60.1 58.5 58.3
Resultatgrad -1.0 7.4 2.5 6.3 4
Rentedekningsgrad -12.5 86.6 31.8 72.1 23.9
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet -2.0 17.2 5.9 12.6 8.8
Signatur
21.05.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
21.05.2021
Styrets leder alene eller daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Atle LandroStyreleder66
Nils LandroStyremedlem68
Vidar AasgårdVaramedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Atle Landro50.0066
Nils Landro50.00 
Nils Landro50.0068
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00