Ullensaker Kjøleservice As
Juridisk navn:  Ullensaker Kjøleservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Grønnbekklia 16 Grønnbekklia 16 Fax:
2068 Jessheim 2068 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 922236488
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 16.01.2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eidsiva Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
31,86%
Resultat  
  
285,71%
Egenkapital  
  
69,1%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 2.930.000 2.222.000 4.279.000
Resultat: 729.000 189.000 1.083.000
Egenkapital: 1.390.000 822.000 675.000
Regnskap for Ullensaker Kjøleservice As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 2.930.000 2.222.000 4.279.000
Driftskostnader -2.203.000 -2.032.000 -3.197.000
Driftsresultat 727.000 189.000 1.082.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 0
Finans 2.000 -1.000 1.000
Resultat før skatt 729.000 189.000 1.083.000
Skattekostnad -161.000 -42.000 -238.000
Årsresultat 568.000 147.000 845.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 2.066.000 1.106.000 3.140.000
Sum eiendeler 2.066.000 1.106.000 3.140.000
Sum opptjent egenkapital 1.360.000 792.000 645.000
Sum egenkapital 1.390.000 822.000 675.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 674.000 283.000 2.457.000
Sum gjeld og egenkapital 2.065.000 1.106.000 3.140.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.930.000 2.222.000 4.279.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.930.000 2.222.000 4.279.000
Varekostnad -1.670.000 -1.507.000 -2.746.000
Lønninger -422.000 -418.000 -307.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -111.000 -107.000 -144.000
Driftskostnader -2.203.000 -2.032.000 -3.197.000
Driftsresultat 727.000 189.000 1.082.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 0
Finans 2.000 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -200.000
Årsresultat 568.000 147.000 845.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 167.000 30.000 50.000
Kundefordringer 304.000 237.000 1.779.000
Andre fordringer 11.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.595.000 838.000 1.300.000
Sum omløpsmidler 2.066.000 1.106.000 3.140.000
Sum eiendeler 2.066.000 1.106.000 3.140.000
Sum opptjent egenkapital 1.360.000 792.000 645.000
Sum egenkapital 1.390.000 822.000 675.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 1.000 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 8.000
Leverandørgjeld 335.000 105.000 500.000
Betalbar skatt 161.000 49.000 230.000
Skyldig offentlige avgifter 84.000 57.000 345.000
Utbytte -200.000
Annen kortsiktig gjeld 96.000 72.000 1.182.000
Sum kortsiktig gjeld 674.000 283.000 2.457.000
Sum gjeld og egenkapital 2.065.000 1.106.000 3.140.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.392.000 823.000 683.000
Likviditetsgrad 1 3.1 3.9 1.3
Likviditetsgrad 2 2.8 3.8 1.3
Soliditet 67.3 74.3 21.5
Resultatgrad 24.8 8.5 25.3
Rentedekningsgrad 94.5
Gjeldsgrad 0.5 0.3 3.7
Total kapitalrentabilitet 35.3 17.2 34.5
Signatur
20.03.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jonny Falck-OlsenStyreleder59
Aino Cathrine FalckStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jonny Falck-Olsen100.0059
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00