Kverneland As
Juridisk navn:  Kverneland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51429400
Plogfabrikkvegen 1 Plogfabrikkvegen 1 Fax: 51429401
4353 Klepp Stasjon 4353 Klepp Stasjon
Fylke: Kommune: www.kvernelandgroup.com
Rogaland Klepp
Org.nr: 913661346
Aksjekapital: 478.358.489 NOK
Antall ansatte: 68
Etableringsdato: 21.12.1894
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6,84%
Resultat  
  
48,31%
Egenkapital  
  
1,92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 21.019.000 19.673.000 8.922.000 7.749.000 7.307.000
Resultat: 1.839.000 1.240.000 -8.753.000 -6.201.000 -10.250.000
Egenkapital: 104.179.000 102.215.000 96.060.000 108.198.000 76.248.000
Regnskap for Kverneland As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 21.019.000 19.673.000 8.922.000 7.749.000 7.307.000
Driftskostnader -27.538.000 -25.913.000 -12.147.000 -16.839.000 -17.700.000
Driftsresultat -6.519.000 -6.240.000 -3.225.000 -9.090.000 -10.393.000
Finansinntekter 18.097.000 20.852.000 10.744.000 12.059.000 6.242.000
Finanskostnader -9.739.000 -13.372.000 -16.272.000 -9.170.000 -6.099.000
Finans 8.358.000 7.480.000 -5.528.000 2.889.000 143.000
Resultat før skatt 1.839.000 1.240.000 -8.753.000 -6.201.000 -10.250.000
Skattekostnad 124.000 -35.000 -3.405.000 2.186.000 90.000
Årsresultat 1.963.000 1.205.000 -12.158.000 -4.015.000 -10.160.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 426.062.000 388.099.000 402.090.000 426.581.000 356.294.000
Sum omløpsmidler 31.634.000 8.989.000 4.238.000 4.403.000 5.408.000
Sum eiendeler 457.696.000 397.088.000 406.328.000 430.984.000 361.702.000
Sum opptjent egenkapital -42.271.000 -44.235.000 -50.390.000 -38.252.000 -34.286.000
Sum egenkapital 104.179.000 102.215.000 96.060.000 108.198.000 76.248.000
Sum langsiktig gjeld 290.000 17.698.000 18.192.000 19.451.000
Sum kortsiktig gjeld 353.517.000 294.583.000 292.570.000 304.594.000 266.003.000
Sum gjeld og egenkapital 457.696.000 397.088.000 406.328.000 430.984.000 361.702.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 21.019.000 19.673.000 8.922.000 7.749.000 7.307.000
Driftsinntekter 21.019.000 19.673.000 8.922.000 7.749.000 7.307.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -12.601.000 -11.724.000 -7.235.000 -7.530.000 -5.353.000
Avskrivning -3.617.000 -3.318.000 -32.000 -30.000 -32.000
Nedskrivning -2.815.000 0 0 0
Andre driftskostnader -8.505.000 -10.871.000 -4.880.000 -9.279.000 -12.315.000
Driftskostnader -27.538.000 -25.913.000 -12.147.000 -16.839.000 -17.700.000
Driftsresultat -6.519.000 -6.240.000 -3.225.000 -9.090.000 -10.393.000
Finansinntekter 18.097.000 20.852.000 10.744.000 12.059.000 6.242.000
Finanskostnader -9.739.000 -13.372.000 -16.272.000 -9.170.000 -6.099.000
Finans 8.358.000 7.480.000 -5.528.000 2.889.000 143.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.963.000 1.205.000 -12.158.000 -4.015.000 -10.160.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.113.000 14.658.000 0 3.231.000 1.053.000
Fast eiendom 978.000 1.079.000 750.000 782.000 824.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 978.000 1.079.000 750.000 782.000 824.000
Sum finansielle anleggsmidler 420.971.000 372.362.000 401.340.000 422.568.000 354.417.000
Sum anleggsmidler 426.062.000 388.099.000 402.090.000 426.581.000 356.294.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 749.000 668.000 455.000 2.085.000 0
Andre fordringer 15.136.000 1.132.000 947.000 0 1.572.000
Sum investeringer 218.000 572.000 419.000 0 642.000
Kasse, bank 250.000 284.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 31.634.000 8.989.000 4.238.000 4.403.000 5.408.000
Sum eiendeler 457.696.000 397.088.000 406.328.000 430.984.000 361.702.000
Sum opptjent egenkapital -42.271.000 -44.235.000 -50.390.000 -38.252.000 -34.286.000
Sum egenkapital 104.179.000 102.215.000 96.060.000 108.198.000 76.248.000
Sum avsetninger til forpliktelser 154.000 119.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 347.868.000 289.897.000 291.823.000 302.582.000 264.490.000
Sum langsiktig gjeld 290.000 17.698.000 18.192.000 19.451.000
Leverandørgjeld 1.315.000 965.000 214.000 737.000 95.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.334.000 3.721.000 533.000 1.275.000 1.418.000
Sum kortsiktig gjeld 353.517.000 294.583.000 292.570.000 304.594.000 266.003.000
Sum gjeld og egenkapital 457.696.000 397.088.000 406.328.000 430.984.000 361.702.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -321.883.000 -285.594.000 -288.332.000 -300.191.000 -260.595.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0 0
Soliditet 22.8 25.7 23.6 25.1 21.1
Resultatgrad -31.0 -31.7 -36.1 -117.3 -142.2
Rentedekningsgrad -0.7 -0.5 -0.2 -1.7
Gjeldsgrad 3.4 2.9 3.2 3 3.7
Total kapitalrentabilitet 2.5 3.7 1.9 0.7 -1.1
Signatur
21.06.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.06.2022
Daglig leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Nobuyuki IshiiStyreleder63
Kazunari ShimokawaStyremedlem64
Arild GjerdeStyremedlem58
Einar ErgaStyremedlem62
Sven Einar TaksdalStyremedlem59
Shin TodaStyremedlem49
Shinichi YamadaStyremedlem55
Kenneth OlsenStyremedlem40
Ole Vegard Lima SudmannVaramedlem35
Rune VollVaramedlem57
Oddvin VigrestadVaramedlem58
Bernhard BrunesVaramedlem55
Kent Ruben Isaksen BuåsVaramedlem27
Arild SteinslandObservatør65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kubota Holdings Europe B.V.100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00