Kristoffersen Anleggsservice As
Juridisk navn:  Kristoffersen Anleggsservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Våganveien 149 Våganveien 149 Fax:
8310 Kabelvåg 8310 Kabelvåg
Fylke: Kommune:
Nordland Vågan
Org.nr: 922228647
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.01.2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Cr1.no As
Utvikling:
Omsetning  
  
-71,39%
Resultat  
  
-206,67%
Egenkapital  
  
-32,34%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 414.000 1.447.000 1.767.000
Resultat: -112.000 105.000 112.000
Egenkapital: 182.000 269.000 187.000
Regnskap for Kristoffersen Anleggsservice As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 414.000 1.447.000 1.767.000
Driftskostnader -525.000 -1.331.000 -1.642.000
Driftsresultat -111.000 115.000 125.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000 -10.000 -13.000
Finans -1.000 -10.000 -13.000
Resultat før skatt -112.000 105.000 112.000
Skattekostnad 25.000 -23.000 -25.000
Årsresultat -87.000 82.000 87.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 122.000 455.000 455.000
Sum omløpsmidler 223.000 452.000 399.000
Sum eiendeler 345.000 907.000 854.000
Sum opptjent egenkapital 82.000 169.000 87.000
Sum egenkapital 182.000 269.000 187.000
Sum langsiktig gjeld 80.000 443.000 458.000
Sum kortsiktig gjeld 83.000 195.000 209.000
Sum gjeld og egenkapital 345.000 907.000 854.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 414.000 1.447.000 1.633.000
Andre inntekter 134.000
Driftsinntekter 414.000 1.447.000 1.767.000
Varekostnad -2.000 -19.000 -3.000
Lønninger -290.000 -705.000 -840.000
Avskrivning -19.000 -51.000 -47.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -214.000 -556.000 -752.000
Driftskostnader -525.000 -1.331.000 -1.642.000
Driftsresultat -111.000 115.000 125.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000 -10.000 -13.000
Finans -1.000 -10.000 -13.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -87.000 82.000 87.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 122.000 455.000 455.000
Sum varige driftsmidler 122.000 455.000 455.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 122.000 455.000 455.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 112.000 141.000
Andre fordringer 24.000 28.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 199.000 340.000 230.000
Sum omløpsmidler 223.000 452.000 399.000
Sum eiendeler 345.000 907.000 854.000
Sum opptjent egenkapital 82.000 169.000 87.000
Sum egenkapital 182.000 269.000 187.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 45.000 25.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 80.000 443.000 458.000
Leverandørgjeld 30.000 8.000 27.000
Betalbar skatt 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 26.000 79.000 105.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 104.000 77.000
Sum kortsiktig gjeld 83.000 195.000 209.000
Sum gjeld og egenkapital 345.000 907.000 854.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 140.000 257.000 190.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.3 1.9
Likviditetsgrad 2 2.7 2.3 1.9
Soliditet 52.8 29.7 21.9
Resultatgrad -26.8 7.9 7.1
Rentedekningsgrad -111.0 11.5 9.6
Gjeldsgrad 0.9 2.4 3.6
Total kapitalrentabilitet -32.2 12.7 14.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Rainer Johan KristoffersenStyreleder30
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rainer J Kristoffersen100.0030
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00