Actieselskabet Kolbjørn
Juridisk navn:  Actieselskabet Kolbjørn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37025453
Østre G 14 Østre G 14 Fax:
4838 Arendal 4838 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 913493001
Aksjekapital: 174.800 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 17.11.1893
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Landbø Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2,59%
Resultat  
  
-18,73%
Egenkapital  
  
18,29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.245.000 3.163.000 2.559.000 2.515.000 2.345.000
Resultat: 577.000 710.000 308.000 226.000 -105.000
Egenkapital: 2.898.000 2.450.000 1.904.000 1.672.000 1.523.000
Regnskap for Actieselskabet Kolbjørn
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.245.000 3.163.000 2.559.000 2.515.000 2.345.000
Driftskostnader -2.702.000 -2.475.000 -2.268.000 -2.301.000 -2.471.000
Driftsresultat 542.000 688.000 292.000 214.000 -126.000
Finansinntekter 35.000 22.000 16.000 11.000 21.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 34.000 22.000 16.000 11.000 21.000
Resultat før skatt 577.000 710.000 308.000 226.000 -105.000
Skattekostnad -129.000 -164.000 -76.000 -76.000 28.000
Årsresultat 448.000 546.000 232.000 149.000 -77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.000 63.000 109.000 197.000 288.000
Sum omløpsmidler 3.155.000 2.741.000 2.015.000 1.668.000 1.414.000
Sum eiendeler 3.209.000 2.804.000 2.124.000 1.865.000 1.702.000
Sum opptjent egenkapital 2.723.000 2.275.000 1.729.000 1.497.000 1.348.000
Sum egenkapital 2.898.000 2.450.000 1.904.000 1.672.000 1.523.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 311.000 354.000 221.000 193.000 179.000
Sum gjeld og egenkapital 3.210.000 2.805.000 2.125.000 1.865.000 1.702.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.201.000 3.123.000 2.520.000 2.471.000 2.301.000
Andre inntekter 43.000 40.000 40.000 44.000 43.000
Driftsinntekter 3.245.000 3.163.000 2.559.000 2.515.000 2.345.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.834.000 -1.801.000 -1.738.000 -1.738.000 -1.801.000
Avskrivning -9.000 -10.000 -12.000 -14.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -859.000 -664.000 -518.000 -549.000 -654.000
Driftskostnader -2.702.000 -2.475.000 -2.268.000 -2.301.000 -2.471.000
Driftsresultat 542.000 688.000 292.000 214.000 -126.000
Finansinntekter 35.000 22.000 16.000 11.000 21.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 34.000 22.000 16.000 11.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 448.000 546.000 232.000 149.000 -77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 36.000 112.000 188.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 54.000 63.000 73.000 85.000 99.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 54.000 63.000 109.000 197.000 288.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 189.000 188.000 193.000 123.000 100.000
Andre fordringer 54.000 55.000 65.000 110.000 41.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.912.000 2.499.000 1.757.000 1.434.000 1.273.000
Sum omløpsmidler 3.155.000 2.741.000 2.015.000 1.668.000 1.414.000
Sum eiendeler 3.209.000 2.804.000 2.124.000 1.865.000 1.702.000
Sum opptjent egenkapital 2.723.000 2.275.000 1.729.000 1.497.000 1.348.000
Sum egenkapital 2.898.000 2.450.000 1.904.000 1.672.000 1.523.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 0 0 0
Leverandørgjeld 37.000 40.000 23.000 27.000 24.000
Betalbar skatt 129.000 127.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 83.000 89.000 74.000 75.000 55.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 97.000 124.000 91.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 311.000 354.000 221.000 193.000 179.000
Sum gjeld og egenkapital 3.210.000 2.805.000 2.125.000 1.865.000 1.702.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.844.000 2.387.000 1.794.000 1.475.000 1.235.000
Likviditetsgrad 1 10.1 7.7 9.1 8.6 7.9
Likviditetsgrad 2 10.1 7.7 9.1 8.6 7.9
Soliditet 90.3 87.3 89.6 89.7 89.5
Resultatgrad 16.7 21.8 11.4 8.5 -5.4
Rentedekningsgrad 5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 1 25.3 14.5 12.1 -6.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Fredrik MajorStyreleder70
Sigmund EkhougenStyremedlem78
Svend Henrik Steen SvendsenStyremedlem71
Terje Bodin LarsenStyremedlem65
Jan KrøgerStyremedlem57
Tore Voss TaraldsenStyremedlem79
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Helge Bjørn Albrechtsen0.0675
NINA BEATE ÅHLIN0.1157
Alf Sigfred aanonsen0.0660
BERIT RØER AANONSEN0.2994
ANN AANONSEN0.1760
IVAR AANONSEN0.1764
Thorleiv Aaslestad0.0677
Torleiv aas0.1154
Actieselskabet Kolbjørn7.21 
ALF ALM-PAULSEN0.06 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00