Kleppe Frisør As
Juridisk navn:  Kleppe Frisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61171855
Glassverksgata 1 Glassverksgata 1 Fax:
2815 Gjøvik 2815 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 922083975
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 27.11.2018
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6,98%
Resultat  
  
-62,16%
Egenkapital  
  
12%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019
Omsetning: 9.076.000 8.484.000 6.811.000 6.093.000
Resultat: 179.000 473.000 484.000 66.000
Egenkapital: 1.223.000 1.092.000 724.000 347.000
Regnskap for Kleppe Frisør As
Resultat 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter 9.076.000 8.484.000 6.811.000 6.093.000
Driftskostnader -8.816.000 -7.931.000 -6.248.000 -5.945.000
Driftsresultat 259.000 553.000 564.000 148.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader -80.000 -80.000 -80.000 -83.000
Finans -80.000 -80.000 -80.000 -81.000
Resultat før skatt 179.000 473.000 484.000 66.000
Skattekostnad -49.000 -105.000 -107.000 -18.000
Årsresultat 131.000 368.000 377.000 47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.065.000 1.873.000 2.061.000 2.320.000
Sum omløpsmidler 2.709.000 3.023.000 2.498.000 2.093.000
Sum eiendeler 4.774.000 4.896.000 4.559.000 4.413.000
Sum opptjent egenkapital 923.000 792.000 424.000 47.000
Sum egenkapital 1.223.000 1.092.000 724.000 347.000
Sum langsiktig gjeld 1.681.000 2.097.000 2.511.000 2.873.000
Sum kortsiktig gjeld 1.872.000 1.707.000 1.323.000 1.193.000
Sum gjeld og egenkapital 4.776.000 4.896.000 4.558.000 4.413.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.076.000 8.484.000 6.811.000 6.093.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 9.076.000 8.484.000 6.811.000 6.093.000
Varekostnad -1.476.000 -1.600.000 -1.150.000 -1.079.000
Lønninger -5.201.000 -4.651.000 -3.774.000 -3.444.000
Avskrivning -324.000 -289.000 -285.000 -280.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.815.000 -1.391.000 -1.039.000 -1.142.000
Driftskostnader -8.816.000 -7.931.000 -6.248.000 -5.945.000
Driftsresultat 259.000 553.000 564.000 148.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader -80.000 -80.000 -80.000 -83.000
Finans -80.000 -80.000 -80.000 -81.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 131.000 368.000 377.000 47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.440.000 1.680.000 1.920.000 2.160.000
Sum Immatrielle midler 1.440.000 1.680.000 1.920.000 2.160.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 19.000 25.000 0
Driftsløsøre 497.000 96.000 141.000 160.000
Sum varige driftsmidler 515.000 120.000 141.000 160.000
Sum finansielle anleggsmidler 110.000 73.000 0
Sum anleggsmidler 2.065.000 1.873.000 2.061.000 2.320.000
Varebeholdning 381.000 317.000 368.000 293.000
Kundefordringer 45.000 55.000 86.000 117.000
Andre fordringer 119.000 44.000 116.000 75.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 2.164.000 2.607.000 1.648.000 1.495.000
Sum omløpsmidler 2.709.000 3.023.000 2.498.000 2.093.000
Sum eiendeler 4.774.000 4.896.000 4.559.000 4.413.000
Sum opptjent egenkapital 923.000 792.000 424.000 47.000
Sum egenkapital 1.223.000 1.092.000 724.000 347.000
Sum avsetninger til forpliktelser 105.000 95.000 83.000 18.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.681.000 2.097.000 2.511.000 2.873.000
Leverandørgjeld 263.000 207.000 188.000 160.000
Betalbar skatt 39.000 93.000 42.000 0
Skyldig offentlige avgifter 702.000 683.000 565.000 620.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 868.000 724.000 528.000 414.000
Sum kortsiktig gjeld 1.872.000 1.707.000 1.323.000 1.193.000
Sum gjeld og egenkapital 4.776.000 4.896.000 4.558.000 4.413.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 837.000 1.316.000 1.175.000 900.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.8 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 1.2 1.6 1.6 1.5
Soliditet 25.6 22.3 15.9 7.9
Resultatgrad 2.9 6.5 8.3 2.4
Rentedekningsgrad 3.2 6.9 7.1 1.8
Gjeldsgrad 2.9 3.5 5.3 11.7
Total kapitalrentabilitet 5.4 11.3 12.4 3.4
Signatur
20.06.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Øystein Gerhard KleppeStyreleder59
Louise Phillips BjørnstadjordetStyremedlem29
Jørgen Wiklund KleppeStyremedlem31
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kleppes Salong As85.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00