Hotell Fyri As
Juridisk navn:  Hotell Fyri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vasagatan 54 Totteskogen 55 Fax:
9999 Utlandet 3560 Hemsedal
Fylke: Kommune:
Viken Hemsedal
Org.nr: 922018472
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 83
Etableringsdato: 01.12.2018
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
1943,24%
Resultat  
  
95,94%
Egenkapital  
  
-4,07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 75.743.000 3.707.000 0
Resultat: -547.000 -13.461.000 0
Egenkapital: -13.978.000 -13.431.000 30.000
Regnskap for Hotell Fyri As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 75.743.000 3.707.000 0
Driftskostnader -74.404.000 -16.870.000 0
Driftsresultat 1.339.000 -13.163.000 0
Finansinntekter 38.000 7.000 0
Finanskostnader -1.923.000 -305.000 0
Finans -1.885.000 -298.000 0
Resultat før skatt -547.000 -13.461.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -547.000 -13.461.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.809.000 18.437.000 0
Sum omløpsmidler 13.787.000 9.679.000 30.000
Sum eiendeler 74.596.000 28.116.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -14.008.000 -13.461.000 0
Sum egenkapital -13.978.000 -13.431.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 10.000.000 10.000.000 0
Sum kortsiktig gjeld 78.574.000 31.547.000 0
Sum gjeld og egenkapital 74.596.000 28.116.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 75.743.000 3.707.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 75.743.000 3.707.000 0
Varekostnad -13.415.000 -1.570.000 0
Lønninger -22.108.000 -4.834.000 0
Avskrivning -2.943.000 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -35.938.000 -10.466.000 0
Driftskostnader -74.404.000 -16.870.000 0
Driftsresultat 1.339.000 -13.163.000 0
Finansinntekter 38.000 7.000 0
Finanskostnader -1.923.000 -305.000 0
Finans -1.885.000 -298.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -547.000 -13.461.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 39.907.000 17.077.000 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 20.672.000 0 0
Sum varige driftsmidler 60.579.000 17.077.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 230.000 1.360.000 0
Sum anleggsmidler 60.809.000 18.437.000 0
Varebeholdning 1.907.000 1.902.000 0
Kundefordringer 1.693.000 446.000 0
Andre fordringer 417.000 2.124.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 972.000 5.207.000 30.000
Sum omløpsmidler 13.787.000 9.679.000 30.000
Sum eiendeler 74.596.000 28.116.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -14.008.000 -13.461.000 0
Sum egenkapital -13.978.000 -13.431.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 27.110.000 16.588.000 0
Sum langsiktig gjeld 10.000.000 10.000.000 0
Leverandørgjeld 17.932.000 8.077.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 989.000 234.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.543.000 6.648.000 0
Sum kortsiktig gjeld 78.574.000 31.547.000 0
Sum gjeld og egenkapital 74.596.000 28.116.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -64.787.000 -21.868.000 30.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0
Soliditet -18.7 -47.8 1
Resultatgrad 1.8 -355.1
Rentedekningsgrad 0.7 -43.2
Gjeldsgrad -6.3 -3.1 0
Total kapitalrentabilitet 1.8 -46.8 0
Signatur
02.12.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bengt Jonas StenbergStyreleder46
Claes Björn David TallhageStyremedlem41
Carl Johan Jan LundgrenStyremedlem42
Bengt Anders Mikael NilssonStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ess Hotel Group International Ab100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00