Panorama Invest AS
Juridisk navn:  Panorama Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63834472
Voldgata 62 Voldgata 62 Fax:
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 945521589
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 30.05.1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: First Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-74,32%
Resultat  
  
24,9%
Egenkapital  
  
7,45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 415.000 1.616.000 191.000 698.000 600.000
Resultat: 316.000 253.000 881.000 600.000 170.000
Egenkapital: 1.933.000 1.799.000 1.546.000 679.000 100.000
Regnskap for Panorama Invest AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 415.000 1.616.000 191.000 698.000 600.000
Driftskostnader -99.000 -1.364.000 -146.000 -294.000 -253.000
Driftsresultat 316.000 253.000 44.000 404.000 347.000
Finansinntekter 838.000 357.000 0
Finanskostnader -2.000 -161.000 -176.000
Finans 836.000 196.000 -176.000
Resultat før skatt 316.000 253.000 881.000 600.000 170.000
Skattekostnad -121.000 -14.000 -6.000 -58.000
Årsresultat 194.000 253.000 867.000 594.000 112.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.122.000 3.137.000 2.808.000 2.866.000 2.575.000
Sum omløpsmidler 473.000 434.000 639.000 1.388.000 2.463.000
Sum eiendeler 3.595.000 3.571.000 3.447.000 4.254.000 5.038.000
Sum opptjent egenkapital 1.833.000 1.699.000 1.446.000 579.000 0
Sum egenkapital 1.933.000 1.799.000 1.546.000 679.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 1.023.000 975.000 975.000 3.541.000 4.505.000
Sum kortsiktig gjeld 639.000 797.000 926.000 34.000 432.000
Sum gjeld og egenkapital 3.595.000 3.571.000 3.447.000 4.254.000 5.037.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 415.000 1.616.000 191.000 285.000 600.000
Andre inntekter 0 413.000 0
Driftsinntekter 415.000 1.616.000 191.000 698.000 600.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 -15.000 -15.000
Avskrivning 0 -152.000 -152.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -99.000 -1.364.000 -146.000 -127.000 -86.000
Driftskostnader -99.000 -1.364.000 -146.000 -294.000 -253.000
Driftsresultat 316.000 253.000 44.000 404.000 347.000
Finansinntekter 838.000 357.000 0
Finanskostnader -2.000 -161.000 -176.000
Finans 836.000 196.000 -176.000
Konsernbidrag 0 -15.000 -137.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 194.000 253.000 867.000 594.000 112.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 178.000
Sum varige driftsmidler 0 0 178.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.122.000 3.137.000 2.808.000 2.866.000 2.397.000
Sum anleggsmidler 3.122.000 3.137.000 2.808.000 2.866.000 2.575.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 291.000 253.000 273.000 261.000 299.000
Andre fordringer 158.000 154.000 358.000 999.000 2.146.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 0 0
Kasse, bank 24.000 27.000 7.000 128.000 18.000
Sum omløpsmidler 473.000 434.000 639.000 1.388.000 2.463.000
Sum eiendeler 3.595.000 3.571.000 3.447.000 4.254.000 5.038.000
Sum opptjent egenkapital 1.833.000 1.699.000 1.446.000 579.000 0
Sum egenkapital 1.933.000 1.799.000 1.546.000 679.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 48.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.023.000 975.000 975.000 3.541.000 4.505.000
Leverandørgjeld 34.000 18.000 3.000 3.000 4.000
Betalbar skatt 73.000 1.000 1.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 8.000 10.000 33.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 532.000 772.000 914.000 19.000 381.000
Sum kortsiktig gjeld 639.000 797.000 926.000 34.000 432.000
Sum gjeld og egenkapital 3.595.000 3.571.000 3.447.000 4.254.000 5.037.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -166.000 -363.000 -287.000 1.354.000 2.031.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.5 0.7 40.8 5.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.7 40.8 5.7
Soliditet 53.8 50.4 44.9 1 2
Resultatgrad 76.1 15.7 2 57.9 57.8
Rentedekningsgrad 2 2.5 2
Gjeldsgrad 0.9 1.0 1.2 5.3 49.4
Total kapitalrentabilitet 8.8 7.1 25.6 17.9 6.9
Signatur
28.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.12.2016
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Andreas Sebastian HavdahlStyreleder36
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Optima Forvaltning As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00