Larsen & Toubro Infotech Norge As
Juridisk navn:  Larsen & Toubro Infotech Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Martin Linges Vei 25 Martin Linges vei 25 Fax:
1364 Fornebu 1364 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 921974248
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 20.11.2018
Foretakstype: AS
Revisor: Alpha Revisjon AS
Regnskapsfører: Kpmg Tax AS
Utvikling:
Omsetning  
  
595,52%
Resultat  
  
676,1%
Egenkapital  
  
738,8%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 117.592.000 16.907.000
Resultat: 6.007.000 774.000
Egenkapital: 5.318.000 634.000
Regnskap for Larsen & Toubro Infotech Norge As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 117.592.000 16.907.000
Driftskostnader -111.860.000 -15.032.000
Driftsresultat 5.732.000 1.875.000
Finansinntekter 1.706.000 472.000
Finanskostnader -1.432.000 -1.573.000
Finans 274.000 -1.101.000
Resultat før skatt 6.007.000 774.000
Skattekostnad -1.322.000 -170.000
Årsresultat 4.684.000 604.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.502.000 5.861.000
Sum omløpsmidler 55.512.000 17.324.000
Sum eiendeler 60.014.000 23.185.000
Sum opptjent egenkapital 5.288.000 604.000
Sum egenkapital 5.318.000 634.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 54.694.000 22.548.000
Sum gjeld og egenkapital 60.015.000 23.185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 117.592.000 16.907.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 117.592.000 16.907.000
Varekostnad -84.680.000 -10.974.000
Lønninger -12.352.000 0
Avskrivning -1.462.000 -1.447.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -13.366.000 -2.611.000
Driftskostnader -111.860.000 -15.032.000
Driftsresultat 5.732.000 1.875.000
Finansinntekter 1.706.000 472.000
Finanskostnader -1.432.000 -1.573.000
Finans 274.000 -1.101.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 4.684.000 604.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 4.341.000 5.788.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 58.000 73.000
Sum varige driftsmidler 58.000 73.000
Sum finansielle anleggsmidler 103.000 0
Sum anleggsmidler 4.502.000 5.861.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 25.937.000 10.620.000
Andre fordringer 9.785.000 1.068.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 19.790.000 5.636.000
Sum omløpsmidler 55.512.000 17.324.000
Sum eiendeler 60.014.000 23.185.000
Sum opptjent egenkapital 5.288.000 604.000
Sum egenkapital 5.318.000 634.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000
Leverandørgjeld 30.977.000 19.359.000
Betalbar skatt 1.490.000 167.000
Skyldig offentlige avgifter 4.498.000 1.916.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 17.728.000 1.105.000
Sum kortsiktig gjeld 54.694.000 22.548.000
Sum gjeld og egenkapital 60.015.000 23.185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 818.000 -5.224.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.8
Likviditetsgrad 2 1.0 0.8
Soliditet 8.9 2.7
Resultatgrad 4.9 11.1
Rentedekningsgrad 4.0 1.2
Gjeldsgrad 10.3 35.6
Total kapitalrentabilitet 12.4 10.1
Signatur
25.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Sarbajit DebStyreleder58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Larsen & Toubro Infotech Ltd100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00