Aune Gård As
Juridisk navn:  Aune Gård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92018882
Konglevegen 1B O. Skasliens Veg 1 Fax:
7340 Oppdal 7340 Oppdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Oppdal
Org.nr: 939589570
Aksjekapital: 2.022.400 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10.01.1986
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-48,79%
Resultat  
  
1650%
Egenkapital  
  
3,23%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 570.000 1.113.000 471.000 438.000 428.000
Resultat: 70.000 4.000 18.000 103.000 44.000
Egenkapital: 2.044.000 1.980.000 1.976.000 1.959.000 1.856.000
Regnskap for Aune Gård As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 570.000 1.113.000 471.000 438.000 428.000
Driftskostnader -390.000 -996.000 -435.000 -310.000 -356.000
Driftsresultat 180.000 117.000 37.000 128.000 73.000
Finansinntekter 3.000 8.000 6.000 6.000
Finanskostnader -110.000 -116.000 -27.000 -32.000 -36.000
Finans -110.000 -113.000 -19.000 -26.000 -30.000
Resultat før skatt 70.000 4.000 18.000 103.000 44.000
Skattekostnad -6.000 0 0 0
Årsresultat 64.000 4.000 18.000 103.000 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.025.000 5.098.000 2.608.000 1.901.000 1.989.000
Sum omløpsmidler 261.000 252.000 2.348.000 677.000 643.000
Sum eiendeler 5.286.000 5.350.000 4.956.000 2.578.000 2.632.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 -42.000 -46.000 -64.000 -166.000
Sum egenkapital 2.044.000 1.980.000 1.976.000 1.959.000 1.856.000
Sum langsiktig gjeld 3.134.000 3.254.000 2.570.000 566.000 689.000
Sum kortsiktig gjeld 108.000 116.000 410.000 53.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 5.285.000 5.350.000 4.956.000 2.577.000 2.631.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 570.000 1.113.000 471.000 438.000 428.000
Driftsinntekter 570.000 1.113.000 471.000 438.000 428.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -84.000 -412.000 -55.000 -37.000 -32.000
Avskrivning -157.000 -149.000 -90.000 -88.000 -96.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -149.000 -435.000 -290.000 -185.000 -228.000
Driftskostnader -390.000 -996.000 -435.000 -310.000 -356.000
Driftsresultat 180.000 117.000 37.000 128.000 73.000
Finansinntekter 3.000 8.000 6.000 6.000
Finanskostnader -110.000 -116.000 -27.000 -32.000 -36.000
Finans -110.000 -113.000 -19.000 -26.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 64.000 4.000 18.000 103.000 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.826.000 4.875.000 2.344.000 1.901.000 1.989.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 199.000 223.000 264.000 0 0
Sum varige driftsmidler 5.025.000 5.098.000 2.608.000 1.901.000 1.989.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.025.000 5.098.000 2.608.000 1.901.000 1.989.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 26.000 16.000 -7.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 235.000 235.000 2.355.000 677.000 643.000
Sum omløpsmidler 261.000 252.000 2.348.000 677.000 643.000
Sum eiendeler 5.286.000 5.350.000 4.956.000 2.578.000 2.632.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 -42.000 -46.000 -64.000 -166.000
Sum egenkapital 2.044.000 1.980.000 1.976.000 1.959.000 1.856.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.134.000 3.254.000 2.570.000 566.000 689.000
Leverandørgjeld 101.000 60.000 319.000 6.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 9.000 33.000 1.000 1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 47.000 57.000 45.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 108.000 116.000 410.000 53.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 5.285.000 5.350.000 4.956.000 2.577.000 2.631.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 153.000 136.000 1.938.000 624.000 557.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.2 5.7 12.8 7.5
Likviditetsgrad 2 2.4 2.2 5.7 12.8 7.5
Soliditet 38.7 37.0 39.9 7 70.5
Resultatgrad 31.6 10.5 7.9 29.2 17.1
Rentedekningsgrad 1.6 1.0 1.4 4 2
Gjeldsgrad 1.6 1.7 1.5 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 3.4 2.2 0.9 5.2 3
Signatur
08.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
08.05.2020
Daglig leder eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Johan Fransiscus SchønheyderStyreleder69
Ivar Håvard SnøveStyremedlem67
Gunnveig SchønheyderVaramedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ola Mæle15.0066
Ola Lien2.7079
Johan F Schønheyder74.5969
Anniken Lien2.7072
Ivar Håvard Snøve4.9967
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00