Max Johanson Og Kleiser As
Juridisk navn:  Max Johanson Og Kleiser As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24149770
Tvetenveien 152 Tvetenveien 152 Fax: 22416055
0671 Oslo 671 Oslo
Fylke: Kommune: www.maxkleiser.no
Oslo Oslo
Org.nr: 913193466
Aksjekapital: 1.040.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 22.12.1936
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2,78%
Resultat  
  
59,43%
Egenkapital  
  
30,94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 16.141.000 16.602.000 16.951.000 16.719.000 17.656.000
Resultat: 1.175.000 737.000 -191.000 -271.000 -606.000
Egenkapital: 3.881.000 2.964.000 2.390.000 2.538.000 2.762.000
Regnskap for Max Johanson Og Kleiser As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 16.141.000 16.602.000 16.951.000 16.719.000 17.656.000
Driftskostnader -14.856.000 -15.829.000 -17.053.000 -16.997.000 -18.074.000
Driftsresultat 1.284.000 773.000 -102.000 -278.000 -418.000
Finansinntekter 21.000 296.000 184.000 263.000 161.000
Finanskostnader -129.000 -331.000 -272.000 -255.000 -350.000
Finans -108.000 -35.000 -88.000 8.000 -189.000
Resultat før skatt 1.175.000 737.000 -191.000 -271.000 -606.000
Skattekostnad -259.000 -162.000 42.000 46.000 132.000
Årsresultat 917.000 575.000 -149.000 -224.000 -474.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 226.000 553.000 581.000 710.000
Sum omløpsmidler 6.321.000 6.683.000 6.745.000 7.172.000 7.185.000
Sum eiendeler 6.321.000 6.909.000 7.298.000 7.753.000 7.895.000
Sum opptjent egenkapital 2.624.000 1.708.000 1.133.000 1.281.000 1.505.000
Sum egenkapital 3.881.000 2.964.000 2.390.000 2.538.000 2.762.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 197.000 483.000 670.000
Sum kortsiktig gjeld 2.438.000 3.945.000 4.711.000 4.732.000 4.463.000
Sum gjeld og egenkapital 6.321.000 6.910.000 7.298.000 7.753.000 7.895.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.066.000 16.466.000 16.951.000 16.661.000 17.629.000
Andre inntekter 75.000 135.000 0 58.000 28.000
Driftsinntekter 16.141.000 16.602.000 16.951.000 16.719.000 17.656.000
Varekostnad -7.875.000 -8.943.000 -9.257.000 -8.812.000 -9.267.000
Lønninger -3.800.000 -3.678.000 -4.238.000 -4.558.000 -4.946.000
Avskrivning -43.000 -71.000 -108.000 -125.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.181.000 -3.165.000 -3.487.000 -3.519.000 -3.736.000
Driftskostnader -14.856.000 -15.829.000 -17.053.000 -16.997.000 -18.074.000
Driftsresultat 1.284.000 773.000 -102.000 -278.000 -418.000
Finansinntekter 21.000 296.000 184.000 263.000 161.000
Finanskostnader -129.000 -331.000 -272.000 -255.000 -350.000
Finans -108.000 -35.000 -88.000 8.000 -189.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 917.000 575.000 -149.000 -224.000 -474.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 226.000 388.000 346.000 300.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 165.000 235.000 411.000
Sum varige driftsmidler 165.000 235.000 411.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 226.000 553.000 581.000 710.000
Varebeholdning 4.549.000 4.853.000 4.558.000 4.628.000 4.707.000
Kundefordringer 1.573.000 1.628.000 1.976.000 2.266.000 2.282.000
Andre fordringer 35.000 74.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 199.000 202.000 177.000 204.000 196.000
Sum omløpsmidler 6.321.000 6.683.000 6.745.000 7.172.000 7.185.000
Sum eiendeler 6.321.000 6.909.000 7.298.000 7.753.000 7.895.000
Sum opptjent egenkapital 2.624.000 1.708.000 1.133.000 1.281.000 1.505.000
Sum egenkapital 3.881.000 2.964.000 2.390.000 2.538.000 2.762.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.272.000 2.139.000 1.393.000 1.664.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 197.000 483.000 670.000
Leverandørgjeld 1.165.000 1.449.000 1.320.000 1.923.000 1.375.000
Betalbar skatt 31.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 844.000 841.000 831.000 959.000 980.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 398.000 382.000 421.000 456.000 444.000
Sum kortsiktig gjeld 2.438.000 3.945.000 4.711.000 4.732.000 4.463.000
Sum gjeld og egenkapital 6.321.000 6.910.000 7.298.000 7.753.000 7.895.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.883.000 2.738.000 2.034.000 2.440.000 2.722.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.7 1.4 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.5 0.5 0.6
Soliditet 61.4 42.9 32.7 32.7 3
Resultatgrad 8.0 4.7 -0.6 -1.7 -2.4
Rentedekningsgrad 10.0 2.3 -0.4 -1.1 -1.2
Gjeldsgrad 0.6 1.3 2.1 2.1 1.9
Total kapitalrentabilitet 20.6 15.5 1.1 -0.2 -3.3
Signatur
16.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.12.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jürgen BirkenstockStyreleder68
Marek BirkenstockNestleder43
Greger LundhStyremedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Beco Technic Gmbh90.00 
Greger Lundh10.0062
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00