Ulstad Eiendom As
Juridisk navn:  Ulstad Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73511005
c/o Liv Ulstad Steinhaugen 15 c/o Liv Ulstad Steinhaugen 15 Fax:
7049 Trondheim 7049 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 913116089
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 21.05.1979
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
4,07%
Egenkapital  
  
-0,93%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 420.000 420.000 330.000 6.301.000 59.167.000
Resultat: -165.000 -172.000 -482.000 -427.000 21.539.000
Egenkapital: 13.743.000 13.872.000 14.005.000 14.381.000 14.736.000
Regnskap for Ulstad Eiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 420.000 420.000 330.000 6.301.000 59.167.000
Driftskostnader -595.000 -594.000 -816.000 -6.726.000 -37.648.000
Driftsresultat -174.000 -174.000 -485.000 -425.000 21.519.000
Finansinntekter 9.000 2.000 4.000 10.000 39.000
Finanskostnader -1.000 -12.000 -19.000
Finans 9.000 2.000 3.000 -2.000 20.000
Resultat før skatt -165.000 -172.000 -482.000 -427.000 21.539.000
Skattekostnad 36.000 38.000 107.000 73.000 -5.171.000
Årsresultat -129.000 -134.000 -375.000 -355.000 16.368.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.796.000 7.183.000 7.601.000 7.993.000 7.950.000
Sum omløpsmidler 10.291.000 10.977.000 10.964.000 11.499.000 20.816.000
Sum eiendeler 17.087.000 18.160.000 18.565.000 19.492.000 28.766.000
Sum opptjent egenkapital 13.643.000 13.772.000 13.905.000 14.281.000 14.636.000
Sum egenkapital 13.743.000 13.872.000 14.005.000 14.381.000 14.736.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.344.000 4.288.000 4.559.000 5.111.000 14.031.000
Sum gjeld og egenkapital 17.087.000 18.160.000 18.564.000 19.492.000 28.767.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 420.000 330.000 330.000 330.000
Andre inntekter 420.000 0 5.971.000 58.837.000
Driftsinntekter 420.000 420.000 330.000 6.301.000 59.167.000
Varekostnad -9.000 0 -5.913.000 -37.046.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -449.000 -449.000 -449.000 -449.000 -449.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -137.000 -145.000 -367.000 -364.000 -153.000
Driftskostnader -595.000 -594.000 -816.000 -6.726.000 -37.648.000
Driftsresultat -174.000 -174.000 -485.000 -425.000 21.519.000
Finansinntekter 9.000 2.000 4.000 10.000 39.000
Finanskostnader -1.000 -12.000 -19.000
Finans 9.000 2.000 3.000 -2.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -129.000 -134.000 -375.000 -355.000 16.368.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 677.000 641.000 610.000 503.000 62.000
Fast eiendom 6.093.000 6.542.000 6.991.000 7.439.000 7.888.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.093.000 6.542.000 6.991.000 7.439.000 7.888.000
Sum finansielle anleggsmidler 26.000 0 50.000 0
Sum anleggsmidler 6.796.000 7.183.000 7.601.000 7.993.000 7.950.000
Varebeholdning 0 0 3.805.000
Kundefordringer 32.000 281.000 485.000 704.000
Andre fordringer 10.243.000 10.390.000 10.537.000 10.968.000 15.753.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 16.000 587.000 146.000 46.000 554.000
Sum omløpsmidler 10.291.000 10.977.000 10.964.000 11.499.000 20.816.000
Sum eiendeler 17.087.000 18.160.000 18.565.000 19.492.000 28.766.000
Sum opptjent egenkapital 13.643.000 13.772.000 13.905.000 14.281.000 14.636.000
Sum egenkapital 13.743.000 13.872.000 14.005.000 14.381.000 14.736.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 23.000 3.000 14.000
Betalbar skatt 0 368.000 4.617.000
Skyldig offentlige avgifter 44.000 0 0 182.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.344.000 4.244.000 4.537.000 4.740.000 9.217.000
Sum kortsiktig gjeld 3.344.000 4.288.000 4.559.000 5.111.000 14.031.000
Sum gjeld og egenkapital 17.087.000 18.160.000 18.564.000 19.492.000 28.767.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.947.000 6.689.000 6.405.000 6.388.000 6.785.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.6 2.4 2.2 1.5
Likviditetsgrad 2 3.1 2.6 2.4 2.2 1.2
Soliditet 80.4 76.4 75.4 73.8 51.2
Resultatgrad -41.4 -41.4 -6.7 36.4
Rentedekningsgrad -35.4 1132.6
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.4 1
Total kapitalrentabilitet -1.0 -0.9 -2.6 -2.1 74.9
Signatur
05.01.2023
SIGNATUR
ULSTAD KLEVELAND LIV BJØRNHIL
Prokurister
05.01.2023
Prokura hver for seg
Ulstad Roar
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Liv Bjørnhild Kleveland UlstadStyreleder70
Roar UlstadStyremedlem70
Erlend UlstadVaramedlem42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ulstad Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00