Stig A Dalen AS
Juridisk navn:  Stig A Dalen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67548219
Rådmann Halmrasts vei 4 Rådmann Halmrasts vei 4 Fax: 67548219
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 913101510
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 86
Etableringsdato: 08.10.1976
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Skatt & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
29,06%
Resultat  
  
243,54%
Egenkapital  
  
28,94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 112.872.000 87.459.000 83.965.000 88.736.000 92.714.000
Resultat: 13.594.000 3.957.000 4.148.000 4.080.000 6.004.000
Egenkapital: 25.521.000 19.793.000 20.379.000 21.190.000 22.129.000
Regnskap for Stig A Dalen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 112.872.000 87.459.000 83.965.000 88.736.000 92.714.000
Driftskostnader -99.786.000 -84.034.000 -80.121.000 -84.922.000 -87.025.000
Driftsresultat 13.087.000 3.424.000 3.844.000 3.814.000 5.690.000
Finansinntekter 611.000 634.000 364.000 328.000 382.000
Finanskostnader -105.000 -101.000 -61.000 -62.000 -67.000
Finans 506.000 533.000 303.000 266.000 315.000
Resultat før skatt 13.594.000 3.957.000 4.148.000 4.080.000 6.004.000
Skattekostnad -2.866.000 -744.000 -958.000 -1.020.000 -1.480.000
Årsresultat 10.728.000 3.214.000 3.189.000 3.061.000 4.524.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.301.000 5.389.000 6.490.000 4.751.000 6.372.000
Sum omløpsmidler 28.913.000 26.371.000 26.442.000 29.207.000 29.329.000
Sum eiendeler 42.214.000 31.760.000 32.932.000 33.958.000 35.701.000
Sum opptjent egenkapital 25.271.000 19.543.000 20.129.000 20.940.000 21.879.000
Sum egenkapital 25.521.000 19.793.000 20.379.000 21.190.000 22.129.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.693.000 11.967.000 12.552.000 12.768.000 13.572.000
Sum gjeld og egenkapital 42.214.000 31.760.000 32.931.000 33.958.000 35.701.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 112.838.000 87.366.000 83.909.000 88.676.000 92.601.000
Andre inntekter 34.000 92.000 56.000 60.000 113.000
Driftsinntekter 112.872.000 87.459.000 83.965.000 88.736.000 92.714.000
Varekostnad -65.010.000 -50.442.000 -48.686.000 -52.609.000 -53.807.000
Lønninger -20.022.000 -19.066.000 -17.756.000 -17.886.000 -18.623.000
Avskrivning -936.000 -954.000 -721.000 -737.000 -819.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.818.000 -13.572.000 -12.958.000 -13.690.000 -13.776.000
Driftskostnader -99.786.000 -84.034.000 -80.121.000 -84.922.000 -87.025.000
Driftsresultat 13.087.000 3.424.000 3.844.000 3.814.000 5.690.000
Finansinntekter 611.000 634.000 364.000 328.000 382.000
Finanskostnader -105.000 -101.000 -61.000 -62.000 -67.000
Finans 506.000 533.000 303.000 266.000 315.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -5.000.000 -3.800.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.500.000
Årsresultat 10.728.000 3.214.000 3.189.000 3.061.000 4.524.000
Balanse detaljer          
Goodwill 660.000 880.000 1.100.000 0 0
Sum Immatrielle midler 785.000 1.704.000 2.667.000 2.526.000 3.545.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 27.000 136.000 244.000 352.000
Driftsløsøre 2.313.000 1.946.000 1.974.000 1.918.000 2.412.000
Sum varige driftsmidler 2.313.000 1.973.000 2.110.000 2.162.000 2.764.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.203.000 1.713.000 1.713.000 63.000 63.000
Sum anleggsmidler 13.301.000 5.389.000 6.490.000 4.751.000 6.372.000
Varebeholdning 12.072.000 10.782.000 10.957.000 11.589.000 13.314.000
Kundefordringer 1.072.000 1.107.000 997.000 978.000 660.000
Andre fordringer 590.000 827.000 745.000 1.734.000 1.753.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 15.179.000 13.655.000 13.743.000 14.907.000 13.602.000
Sum omløpsmidler 28.913.000 26.371.000 26.442.000 29.207.000 29.329.000
Sum eiendeler 42.214.000 31.760.000 32.932.000 33.958.000 35.701.000
Sum opptjent egenkapital 25.271.000 19.543.000 20.129.000 20.940.000 21.879.000
Sum egenkapital 25.521.000 19.793.000 20.379.000 21.190.000 22.129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.175.000 3.714.000 4.693.000 4.885.000 4.970.000
Betalbar skatt 2.167.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.487.000 2.502.000 2.172.000 2.201.000 2.400.000
Utbytte -5.000.000 -3.800.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.864.000 1.952.000 1.687.000 1.682.000 1.701.000
Sum kortsiktig gjeld 16.693.000 11.967.000 12.552.000 12.768.000 13.572.000
Sum gjeld og egenkapital 42.214.000 31.760.000 32.931.000 33.958.000 35.701.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.220.000 14.404.000 13.890.000 16.439.000 15.757.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.2 2.1 2.3 2.2
Likviditetsgrad 2 1.0 1.3 1.2 1.4 1.2
Soliditet 60.5 62.3 61.9 62.4 6
Resultatgrad 11.6 3.9 4.6 4.3 6.1
Rentedekningsgrad 124.6 33.9 6 61.5 84.9
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 32.4 12.8 12.8 12.2 1
Signatur
26.03.2021
STYRETS FORMANN.
Prokurister
26.03.2021
Prokura hver for seg
Dalen Marius
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Stig Andreas DalenStyreleder79
Marius DalenStyremedlem46
Hege Cecilie HesselbergStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Siw Charlott Dalen12.0051
Camilla Dalen13.0048
Marius Dalen13.0046
Helene Dalen Invest As14.40 
Hege Cecilie Hesselberg19.6050
Stig Dalen Invest As28.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00