Vika Eiendom AS
Juridisk navn:  Vika Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92013500
Postboks 1 Søderlundmyra 18 Fax:
8601 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 876934302
Aksjekapital: 1.084.000 NOK
Etableringsdato: 10.10.1996
Foretakstype: AS
Revisor: Helgeland Revisjon As
Regnskapsfører: Merkantil Consult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18,99%
Resultat  
  
127,52%
Egenkapital  
  
0,89%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.287.000 8.645.000 8.937.000 2.158.000 2.349.000
Resultat: 262.000 -952.000 3.181.000 875.000 -78.000
Egenkapital: 23.186.000 22.982.000 21.103.000 14.582.000 2.072.000
Regnskap for Vika Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.287.000 8.645.000 8.937.000 2.158.000 2.349.000
Driftskostnader -6.321.000 -5.971.000 -4.666.000 -1.131.000 -1.834.000
Driftsresultat 3.967.000 2.673.000 4.271.000 1.026.000 515.000
Finansinntekter -1.000 21.000 21.000 0 1.000
Finanskostnader -3.705.000 -3.646.000 -1.110.000 -152.000 -594.000
Finans -3.706.000 -3.625.000 -1.089.000 -152.000 -593.000
Resultat før skatt 262.000 -952.000 3.181.000 875.000 -78.000
Skattekostnad -58.000 209.000 -700.000 -198.000 22.000
Årsresultat 204.000 -742.000 2.481.000 678.000 -56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 123.543.000 125.574.000 122.622.000 83.238.000 19.248.000
Sum omløpsmidler 241.000 8.116.000 8.704.000 29.051.000 1.770.000
Sum eiendeler 123.784.000 133.690.000 131.326.000 112.289.000 21.018.000
Sum opptjent egenkapital 2.741.000 2.537.000 3.279.000 798.000 788.000
Sum egenkapital 23.186.000 22.982.000 21.103.000 14.582.000 2.072.000
Sum langsiktig gjeld 97.443.000 101.872.000 98.154.000 9.206.000 16.361.000
Sum kortsiktig gjeld 3.154.000 8.837.000 12.069.000 88.501.000 2.586.000
Sum gjeld og egenkapital 123.783.000 133.691.000 131.326.000 112.289.000 21.019.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 798.000 408.000 0 0 0
Andre inntekter 9.489.000 8.237.000 8.937.000 2.158.000 2.349.000
Driftsinntekter 10.287.000 8.645.000 8.937.000 2.158.000 2.349.000
Varekostnad -208.000 -223.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -2.702.000 -2.694.000 -1.289.000 -139.000 -157.000
Nedskrivning 0 0 -1.066.000
Andre driftskostnader -3.411.000 -3.054.000 -3.377.000 -992.000 -611.000
Driftskostnader -6.321.000 -5.971.000 -4.666.000 -1.131.000 -1.834.000
Driftsresultat 3.967.000 2.673.000 4.271.000 1.026.000 515.000
Finansinntekter -1.000 21.000 21.000 0 1.000
Finanskostnader -3.705.000 -3.646.000 -1.110.000 -152.000 -594.000
Finans -3.706.000 -3.625.000 -1.089.000 -152.000 -593.000
Konsernbidrag 0 -668.000 -560.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 204.000 -742.000 2.481.000 678.000 -56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 123.021.000 124.993.000 121.971.000 83.220.000 19.213.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 521.000 581.000 651.000 18.000 35.000
Sum varige driftsmidler 123.543.000 125.574.000 122.622.000 83.238.000 19.248.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 123.543.000 125.574.000 122.622.000 83.238.000 19.248.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 162.000 631.000 1.685.000 111.000 140.000
Andre fordringer 78.000 62.000 1.343.000 7.563.000 692.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 241.000 8.116.000 8.704.000 29.051.000 1.770.000
Sum eiendeler 123.784.000 133.690.000 131.326.000 112.289.000 21.018.000
Sum opptjent egenkapital 2.741.000 2.537.000 3.279.000 798.000 788.000
Sum egenkapital 23.186.000 22.982.000 21.103.000 14.582.000 2.072.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.508.000 2.451.000 1.920.000 81.000 83.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.680.000 0 69.493.000 737.000
Sum langsiktig gjeld 97.443.000 101.872.000 98.154.000 9.206.000 16.361.000
Leverandørgjeld 153.000 7.514.000 12.069.000 19.008.000 1.848.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 312.000 1.318.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 5.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.154.000 8.837.000 12.069.000 88.501.000 2.586.000
Sum gjeld og egenkapital 123.783.000 133.691.000 131.326.000 112.289.000 21.019.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.913.000 -721.000 -3.365.000 -59.450.000 -816.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.9 0.7 0.3 0.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0.9 0.7 0.3 0.7
Soliditet 18.7 17.2 16.1 1 9.9
Resultatgrad 38.6 30.9 47.8 47.5 21.9
Rentedekningsgrad 1.1 0.7 3.8 6.8 0.9
Gjeldsgrad 4.3 4.8 5.2 6.7 9.1
Total kapitalrentabilitet 3.2 2.0 3.3 0.9 2.5
Signatur
04.03.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.03.2021
Styrets leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Espen HaalandStyreleder52
Tor-Arne NordvikStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Eiendomsselskapet Ranheim As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00