Interiørservice As
Juridisk navn:  Interiørservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53415511
Ringvegen 12 Ringvegen 12 Fax: 53415341
5412 Stord 5412 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 912619427
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 22.12.1977
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
35,16%
Resultat  
  
310,17%
Egenkapital  
  
2,67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.354.000 4.701.000 4.938.000 4.026.000 4.625.000
Resultat: 1.411.000 344.000 818.000 -9.000 -132.000
Egenkapital: 1.038.000 1.011.000 1.038.000 782.000 791.000
Regnskap for Interiørservice As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.354.000 4.701.000 4.938.000 4.026.000 4.625.000
Driftskostnader -4.971.000 -4.375.000 -4.132.000 -4.069.000 -4.771.000
Driftsresultat 1.383.000 325.000 806.000 -43.000 -146.000
Finansinntekter 28.000 19.000 11.000 34.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 28.000 19.000 11.000 34.000 15.000
Resultat før skatt 1.411.000 344.000 818.000 -9.000 -132.000
Skattekostnad -307.000 -76.000 -136.000 0 0
Årsresultat 1.104.000 268.000 681.000 -9.000 -132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 177.000 92.000 76.000 35.000 2.000
Sum omløpsmidler 3.059.000 2.037.000 2.217.000 1.490.000 1.583.000
Sum eiendeler 3.236.000 2.129.000 2.293.000 1.525.000 1.585.000
Sum opptjent egenkapital 938.000 911.000 938.000 682.000 691.000
Sum egenkapital 1.038.000 1.011.000 1.038.000 782.000 791.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 9.000 16.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.186.000 1.110.000 1.239.000 742.000 793.000
Sum gjeld og egenkapital 3.236.000 2.130.000 2.293.000 1.524.000 1.584.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.354.000 4.701.000 4.938.000 4.026.000 4.625.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 6.354.000 4.701.000 4.938.000 4.026.000 4.625.000
Varekostnad -1.821.000 -1.230.000 -1.234.000 -983.000 -1.204.000
Lønninger -2.390.000 -2.406.000 -2.369.000 -2.286.000 -2.523.000
Avskrivning -36.000 -20.000 -10.000 -2.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -724.000 -719.000 -500.000 -554.000 -1.024.000
Driftskostnader -4.971.000 -4.375.000 -4.132.000 -4.069.000 -4.771.000
Driftsresultat 1.383.000 325.000 806.000 -43.000 -146.000
Finansinntekter 28.000 19.000 11.000 34.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 28.000 19.000 11.000 34.000 15.000
Konsernbidrag -1.076.000 -295.000 -426.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.104.000 268.000 681.000 -9.000 -132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 129.000 49.000 62.000 0 0
Driftsløsøre 21.000 7.000 14.000 21.000 2.000
Sum varige driftsmidler 150.000 56.000 76.000 21.000 2.000
Sum finansielle anleggsmidler 27.000 36.000 0 14.000 0
Sum anleggsmidler 177.000 92.000 76.000 35.000 2.000
Varebeholdning 96.000 79.000 40.000 59.000 303.000
Kundefordringer 1.285.000 626.000 830.000 692.000 622.000
Andre fordringer 31.000 43.000 12.000 25.000 57.000
Sum investeringer 64.000 52.000 52.000 44.000 12.000
Kasse, bank 1.210.000 587.000 1.283.000 670.000 589.000
Sum omløpsmidler 3.059.000 2.037.000 2.217.000 1.490.000 1.583.000
Sum eiendeler 3.236.000 2.129.000 2.293.000 1.525.000 1.585.000
Sum opptjent egenkapital 938.000 911.000 938.000 682.000 691.000
Sum egenkapital 1.038.000 1.011.000 1.038.000 782.000 791.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 9.000 16.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.380.000 378.000 546.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 9.000 16.000 0 0
Leverandørgjeld 86.000 171.000 54.000 206.000 122.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 499.000 331.000 426.000 311.000 425.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 221.000 231.000 213.000 225.000 246.000
Sum kortsiktig gjeld 2.186.000 1.110.000 1.239.000 742.000 793.000
Sum gjeld og egenkapital 3.236.000 2.130.000 2.293.000 1.524.000 1.584.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 873.000 927.000 978.000 748.000 790.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.8 1.8 2 2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.8 1.8 1.9 1.6
Soliditet 32.1 47.5 45.3 51.3 49.9
Resultatgrad 21.8 6.9 16.3 -1.1 -3.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.1 1.1 1.2 0.9 1
Total kapitalrentabilitet 43.6 16.2 35.6 -0.6 -8.3
Signatur
29.08.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Tor Helge ValvatneStyreleder44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Valvatne Eigedom As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00