Mental Helse
Juridisk navn:  Mental Helse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35587700
Storgata 38 Storgata 38 Fax: 35587701
0182 Oslo 182 Oslo
Fylke: Kommune: www.mentalhelse.no
Oslo Oslo
Org.nr: 971322926
Aksjekapital: 10.883.000 NOK
Antall ansatte: 118
Etableringsdato: 20.02.1995
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
17,65%
Resultat  
  
214,26%
Egenkapital  
  
23,32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 85.261.000 72.472.000 65.314.000 63.726.000 61.418.000
Resultat: 3.438.000 1.094.000 266.000 2.500.000 3.304.000
Egenkapital: 18.181.000 14.743.000 13.650.000 13.383.000 10.883.000
Regnskap for Mental Helse
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 85.261.000 72.472.000 65.314.000 63.726.000 61.418.000
Driftskostnader -81.848.000 -71.397.000 -65.091.000 -61.280.000 -58.077.000
Driftsresultat 3.412.000 1.076.000 223.000 2.446.000 3.341.000
Finansinntekter 34.000 46.000 45.000 55.000 51.000
Finanskostnader -8.000 -28.000 -1.000 -1.000 -87.000
Finans 26.000 18.000 44.000 54.000 -36.000
Resultat før skatt 3.438.000 1.094.000 266.000 2.500.000 3.304.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 3.438.000 1.094.000 266.000 2.500.000 3.304.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 25.000 25.000 25.000
Sum omløpsmidler 43.420.000 29.754.000 26.886.000 26.526.000 24.892.000
Sum eiendeler 43.420.000 29.754.000 26.911.000 26.551.000 24.917.000
Sum opptjent egenkapital 18.181.000 14.743.000 13.650.000 13.383.000 0
Sum egenkapital 18.181.000 14.743.000 13.650.000 13.383.000 10.883.000
Sum langsiktig gjeld 270.000 270.000 294.000 326.000 488.000
Sum kortsiktig gjeld 24.969.000 14.741.000 12.968.000 12.842.000 13.546.000
Sum gjeld og egenkapital 43.420.000 29.754.000 26.912.000 26.551.000 24.917.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 67.000.000 56.138.000 52.652.000 52.379.000 57.625.000
Andre inntekter 18.261.000 16.334.000 12.662.000 11.347.000 3.793.000
Driftsinntekter 85.261.000 72.472.000 65.314.000 63.726.000 61.418.000
Varekostnad -763.000 -740.000 -788.000 -833.000 -757.000
Lønninger -51.589.000 -42.695.000 -39.849.000 -37.162.000 -35.417.000
Avskrivning 0 0 0 -10.914.000
Nedskrivning 0 0 0 -10.989.000
Andre driftskostnader -29.496.000 -27.962.000 -24.454.000 -23.285.000 0
Driftskostnader -81.848.000 -71.397.000 -65.091.000 -61.280.000 -58.077.000
Driftsresultat 3.412.000 1.076.000 223.000 2.446.000 3.341.000
Finansinntekter 34.000 46.000 45.000 55.000 51.000
Finanskostnader -8.000 -28.000 -1.000 -1.000 -87.000
Finans 26.000 18.000 44.000 54.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.438.000 1.094.000 266.000 2.500.000 3.304.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 25.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 0 25.000 25.000 25.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.100.000 135.000 375.000 56.000 232.000
Andre fordringer 2.685.000 2.258.000 1.814.000 9.381.000 2.333.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 39.636.000 27.362.000 24.697.000 17.088.000 22.327.000
Sum omløpsmidler 43.420.000 29.754.000 26.886.000 26.526.000 24.892.000
Sum eiendeler 43.420.000 29.754.000 26.911.000 26.551.000 24.917.000
Sum opptjent egenkapital 18.181.000 14.743.000 13.650.000 13.383.000 0
Sum egenkapital 18.181.000 14.743.000 13.650.000 13.383.000 10.883.000
Sum avsetninger til forpliktelser 270.000 270.000 294.000 326.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 13.546.000
Sum langsiktig gjeld 270.000 270.000 294.000 326.000 488.000
Leverandørgjeld 4.618.000 2.653.000 1.467.000 2.175.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.123.000 3.154.000 3.111.000 2.813.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.228.000 8.934.000 8.390.000 7.854.000 0
Sum kortsiktig gjeld 24.969.000 14.741.000 12.968.000 12.842.000 13.546.000
Sum gjeld og egenkapital 43.420.000 29.754.000 26.912.000 26.551.000 24.917.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.451.000 15.013.000 13.918.000 13.684.000 11.346.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2 2.1 2.1 1.8
Likviditetsgrad 2 1.7 2 2.1 2.1 1.8
Soliditet 41.9 49.5 50.7 50.4 43.7
Resultatgrad 4.0 1.5 0.3 3.8 5.4
Rentedekningsgrad 426.5 38.4 2 2 38.4
Gjeldsgrad 1.4 1 1 1 1.3
Total kapitalrentabilitet 7.9 3.8 1 9.4 13.6
Signatur
01.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE ELLER
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2021
Daglig leder alene eller
Daglig leder og styrets leder i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jill ArildStyreleder59
Haakon SteenNestleder56
Bente Holm MejdellNestleder66
Noushin Zaeri LoolaniStyremedlem45
Karl Olaf SundførStyremedlem61
Torhild AckermannStyremedlem66
Mille Plassgård FalstadStyremedlem32
Adrian Jakob PraconStyremedlem31
Kristin ValaStyremedlem54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00