Lothe & Motzfeldt As
Juridisk navn:  Lothe & Motzfeldt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32234780
Grønland 9 Grønland 9 Fax: 32234781
3045 Drammen 3045 Drammen
Fylke: Kommune: www.lothe.net
Viken Drammen
Org.nr: 912012212
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 60
Etableringsdato: 09.06.1987
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Motzfeldt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
13,09%
Resultat  
  
33,13%
Egenkapital  
  
-3,87%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 66.666.000 58.950.000 56.724.000 42.214.000 41.065.000
Resultat: 5.987.000 4.497.000 1.822.000 950.000 802.000
Egenkapital: 6.357.000 6.613.000 6.607.000 2.868.000 2.867.000
Regnskap for Lothe & Motzfeldt As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 66.666.000 58.950.000 56.724.000 42.214.000 41.065.000
Driftskostnader -60.622.000 -54.421.000 -54.877.000 -41.263.000 -40.276.000
Driftsresultat 6.044.000 4.529.000 1.848.000 952.000 789.000
Finansinntekter 7.000 3.000 7.000 40.000 52.000
Finanskostnader -64.000 -35.000 -33.000 -42.000 -39.000
Finans -57.000 -32.000 -26.000 -2.000 13.000
Resultat før skatt 5.987.000 4.497.000 1.822.000 950.000 802.000
Skattekostnad -1.373.000 -988.000 -413.000 -222.000 -143.000
Årsresultat 4.613.000 3.509.000 1.409.000 727.000 658.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.428.000 1.260.000 1.629.000 348.000 468.000
Sum omløpsmidler 23.665.000 19.942.000 14.080.000 10.701.000 10.102.000
Sum eiendeler 26.093.000 21.202.000 15.709.000 11.049.000 10.570.000
Sum opptjent egenkapital 3.927.000 4.183.000 4.177.000 2.768.000 2.767.000
Sum egenkapital 6.357.000 6.613.000 6.607.000 2.868.000 2.867.000
Sum langsiktig gjeld 1.623.000 292.000 390.000 510.000
Sum kortsiktig gjeld 18.112.000 14.588.000 8.811.000 7.791.000 7.192.000
Sum gjeld og egenkapital 26.092.000 21.201.000 15.710.000 11.049.000 10.569.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 66.666.000 58.950.000 56.724.000 41.967.000 40.837.000
Andre inntekter 0 247.000 228.000
Driftsinntekter 66.666.000 58.950.000 56.724.000 42.214.000 41.065.000
Varekostnad -21.735.000 -21.476.000 -23.248.000 -16.915.000 -16.725.000
Lønninger -29.278.000 -24.451.000 -23.077.000 -18.036.000 -17.410.000
Avskrivning -1.027.000 -529.000 -437.000 -135.000 -164.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.582.000 -7.965.000 -8.115.000 -6.177.000 -5.977.000
Driftskostnader -60.622.000 -54.421.000 -54.877.000 -41.263.000 -40.276.000
Driftsresultat 6.044.000 4.529.000 1.848.000 952.000 789.000
Finansinntekter 7.000 3.000 7.000 40.000 52.000
Finanskostnader -64.000 -35.000 -33.000 -42.000 -39.000
Finans -57.000 -32.000 -26.000 -2.000 13.000
Konsernbidrag -4.869.000 -3.503.000 0 0 0
Utbytte 0 -727.000 -1.000.000
Årsresultat 4.613.000 3.509.000 1.409.000 727.000 658.000
Balanse detaljer          
Goodwill 505.000 757.000 1.009.000 0 0
Sum Immatrielle midler 505.000 757.000 1.009.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 338.000 231.000 245.000 59.000 134.000
Driftsløsøre 1.585.000 272.000 375.000 289.000 333.000
Sum varige driftsmidler 1.923.000 503.000 620.000 348.000 468.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.428.000 1.260.000 1.629.000 348.000 468.000
Varebeholdning 2.955.000 2.345.000 2.361.000 2.819.000 2.595.000
Kundefordringer 6.982.000 7.458.000 6.549.000 6.814.000 6.462.000
Andre fordringer 603.000 374.000 511.000 520.000 438.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.211.000 6.480.000 4.660.000 548.000 608.000
Sum omløpsmidler 23.665.000 19.942.000 14.080.000 10.701.000 10.102.000
Sum eiendeler 26.093.000 21.202.000 15.709.000 11.049.000 10.570.000
Sum opptjent egenkapital 3.927.000 4.183.000 4.177.000 2.768.000 2.767.000
Sum egenkapital 6.357.000 6.613.000 6.607.000 2.868.000 2.867.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.623.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.242.000 4.491.000 0 1.210.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.623.000 292.000 390.000 510.000
Leverandørgjeld 1.901.000 2.163.000 1.412.000 1.363.000 1.851.000
Betalbar skatt 392.000 222.000 143.000
Skyldig offentlige avgifter 3.736.000 3.179.000 3.435.000 2.277.000 2.464.000
Utbytte 0 -727.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 6.232.000 4.755.000 3.572.000 1.991.000 1.734.000
Sum kortsiktig gjeld 18.112.000 14.588.000 8.811.000 7.791.000 7.192.000
Sum gjeld og egenkapital 26.092.000 21.201.000 15.710.000 11.049.000 10.569.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.553.000 5.354.000 5.269.000 2.910.000 2.910.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.6 1 1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.3 1 1
Soliditet 24.4 31.2 42.1 2 27.1
Resultatgrad 9.1 7.7 3.3 2.3 1.9
Rentedekningsgrad 94.4 129.4 5 22.7 20.2
Gjeldsgrad 3.1 2.2 1.4 2.9 2.7
Total kapitalrentabilitet 23.2 21.4 11.8 9 8
Signatur
07.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Øyvind Ivar EmblemStyreleder52
Fredrik Nordmark MotzfeldtStyremedlem43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Håndverksgruppen As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00