As Høifjeldssanatoriet I Gausdal
Juridisk navn:  As Høifjeldssanatoriet I Gausdal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61228698
Sanatorievegen 27B Sanatorievegen 27B Fax:
2652 Svingvoll 2652 Svingvoll
Fylke: Kommune:
Innlandet Gausdal
Org.nr: 911943719
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 07.04.1961
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Kantall As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13,18%
Resultat  
  
-98,41%
Egenkapital  
  
0,02%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.993.000 4.599.000 4.685.000 5.901.000 9.086.000
Resultat: 21.000 1.319.000 1.471.000 3.154.000 6.101.000
Egenkapital: 16.960.000 16.956.000 15.928.000 14.781.000 12.256.000
Regnskap for As Høifjeldssanatoriet I Gausdal
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.993.000 4.599.000 4.685.000 5.901.000 9.086.000
Driftskostnader -3.990.000 -3.407.000 -3.291.000 -2.874.000 -3.029.000
Driftsresultat 4.000 1.191.000 1.394.000 3.027.000 6.057.000
Finansinntekter 25.000 147.000 110.000 167.000 106.000
Finanskostnader -8.000 -20.000 -33.000 -40.000 -62.000
Finans 17.000 127.000 77.000 127.000 44.000
Resultat før skatt 21.000 1.319.000 1.471.000 3.154.000 6.101.000
Skattekostnad -16.000 -290.000 -325.000 -628.000 -1.438.000
Årsresultat 5.000 1.028.000 1.146.000 2.526.000 4.663.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.438.000 15.257.000 13.922.000 14.346.000 7.505.000
Sum omløpsmidler 5.408.000 5.392.000 6.157.000 5.402.000 10.060.000
Sum eiendeler 19.846.000 20.649.000 20.079.000 19.748.000 17.565.000
Sum opptjent egenkapital 16.060.000 16.056.000 15.028.000 13.881.000 11.356.000
Sum egenkapital 16.960.000 16.956.000 15.928.000 14.781.000 12.256.000
Sum langsiktig gjeld 659.000 1.220.000 1.816.000 2.455.000 2.646.000
Sum kortsiktig gjeld 2.226.000 2.474.000 2.336.000 2.512.000 2.663.000
Sum gjeld og egenkapital 19.845.000 20.650.000 20.080.000 19.748.000 17.565.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.935.000 3.638.000 3.602.000 3.314.000 3.448.000
Andre inntekter 58.000 961.000 1.083.000 2.587.000 5.638.000
Driftsinntekter 3.993.000 4.599.000 4.685.000 5.901.000 9.086.000
Varekostnad -102.000 -20.000 -165.000 -101.000 -138.000
Lønninger -420.000 -417.000 -369.000 -367.000 -336.000
Avskrivning -767.000 -715.000 -555.000 -331.000 -455.000
Nedskrivning -75.000 0 0 0
Andre driftskostnader -2.626.000 -2.255.000 -2.202.000 -2.075.000 -2.100.000
Driftskostnader -3.990.000 -3.407.000 -3.291.000 -2.874.000 -3.029.000
Driftsresultat 4.000 1.191.000 1.394.000 3.027.000 6.057.000
Finansinntekter 25.000 147.000 110.000 167.000 106.000
Finanskostnader -8.000 -20.000 -33.000 -40.000 -62.000
Finans 17.000 127.000 77.000 127.000 44.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -800.000
Årsresultat 5.000 1.028.000 1.146.000 2.526.000 4.663.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 13.981.000 14.703.000 13.324.000 13.680.000 7.150.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 353.000 397.000 442.000 509.000 264.000
Sum varige driftsmidler 14.334.000 15.101.000 13.765.000 14.189.000 7.413.000
Sum finansielle anleggsmidler 104.000 157.000 157.000 157.000 92.000
Sum anleggsmidler 14.438.000 15.257.000 13.922.000 14.346.000 7.505.000
Varebeholdning 12.000 4.000 4.000 11.000 12.000
Kundefordringer 156.000 68.000 124.000 152.000 190.000
Andre fordringer 160.000 149.000 141.000 294.000 318.000
Sum investeringer 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000
Kasse, bank 4.770.000 4.861.000 5.577.000 4.635.000 9.230.000
Sum omløpsmidler 5.408.000 5.392.000 6.157.000 5.402.000 10.060.000
Sum eiendeler 19.846.000 20.649.000 20.079.000 19.748.000 17.565.000
Sum opptjent egenkapital 16.060.000 16.056.000 15.028.000 13.881.000 11.356.000
Sum egenkapital 16.960.000 16.956.000 15.928.000 14.781.000 12.256.000
Sum avsetninger til forpliktelser 564.000 825.000 1.121.000 1.460.000 1.351.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 659.000 1.220.000 1.816.000 2.455.000 2.646.000
Leverandørgjeld 222.000 497.000 229.000 302.000 158.000
Betalbar skatt 277.000 586.000 664.000 519.000 605.000
Skyldig offentlige avgifter 24.000 24.000 22.000 21.000 102.000
Utbytte 0 0 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 1.703.000 1.366.000 1.421.000 1.669.000 1.799.000
Sum kortsiktig gjeld 2.226.000 2.474.000 2.336.000 2.512.000 2.663.000
Sum gjeld og egenkapital 19.845.000 20.650.000 20.080.000 19.748.000 17.565.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.182.000 2.918.000 3.821.000 2.890.000 7.397.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.2 2.6 2.2 3.8
Likviditetsgrad 2 2.4 2.2 2.6 2.1 3.8
Soliditet 85.5 82.1 79.3 74.8 69.8
Resultatgrad 0.1 25.9 29.8 51.3 66.7
Rentedekningsgrad 0.5 59.6 42.2 75.7 97.7
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.1 6.5 7.5 16.2 35.1
Signatur
09.11.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Marie Louise LörkenStyreleder52
Andreas Smith-ErichsenStyremedlem57
Andreas Smith-ErichsenStyremedlem84
Agnes CimarolliStyremedlem50
Gudbrand Smith-ErichsenStyremedlem54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Marie Louise Lörken51.0052
Andreas Smith-Erichsen0.1157
Andreas Smith-Erichsen0.1184
Marie L Smith-Erichsen0.1183
Agnes Cimarolli15.0050
Gudbrand Smith-Erichsen15.0054
Andreas Smith-Erichsen18.7757
Andreas Smith-Erichsen18.7784
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00