Undervisningsservice AS
Juridisk navn:  Undervisningsservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77833700
Postboks 25 Andselv Fax:
9329 Moen 9325 Bardufoss
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Målselv
Org.nr: 966216115
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 10.12.1992
Foretakstype: AS
Revisor: Lyngen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6,94%
Resultat  
  
85,86%
Egenkapital  
  
126,77%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.560.000 3.329.000 3.725.000 4.174.000 5.412.000
Resultat: 710.000 382.000 418.000 371.000 -219.000
Egenkapital: 991.000 437.000 789.000 574.000 388.000
Regnskap for Undervisningsservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.560.000 3.329.000 3.725.000 4.174.000 5.412.000
Driftskostnader -2.850.000 -2.948.000 -3.308.000 -3.804.000 -5.632.000
Driftsresultat 710.000 382.000 417.000 370.000 -220.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000
Resultat før skatt 710.000 382.000 418.000 371.000 -219.000
Skattekostnad -156.000 -84.000 -92.000 -85.000 50.000
Årsresultat 554.000 298.000 325.000 286.000 -169.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 53.000
Sum omløpsmidler 1.788.000 1.630.000 1.373.000 1.229.000 1.100.000
Sum eiendeler 1.788.000 1.630.000 1.373.000 1.229.000 1.153.000
Sum opptjent egenkapital 891.000 337.000 689.000 474.000 288.000
Sum egenkapital 991.000 437.000 789.000 574.000 388.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 797.000 1.193.000 584.000 655.000 765.000
Sum gjeld og egenkapital 1.788.000 1.630.000 1.373.000 1.229.000 1.153.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.560.000 3.329.000 3.725.000 4.174.000 5.402.000
Andre inntekter 0 0 10.000
Driftsinntekter 3.560.000 3.329.000 3.725.000 4.174.000 5.412.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -2.733.000 -2.809.000 -3.074.000 -3.599.000 -5.394.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -117.000 -139.000 -234.000 -205.000 -238.000
Driftskostnader -2.850.000 -2.948.000 -3.308.000 -3.804.000 -5.632.000
Driftsresultat 710.000 382.000 417.000 370.000 -220.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -650.000 0 0 0
Årsresultat 554.000 298.000 325.000 286.000 -169.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 53.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 53.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 324.000 254.000 0 15.000 0
Andre fordringer 0 4.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.464.000 1.376.000 1.373.000 1.210.000 1.094.000
Sum omløpsmidler 1.788.000 1.630.000 1.373.000 1.229.000 1.100.000
Sum eiendeler 1.788.000 1.630.000 1.373.000 1.229.000 1.153.000
Sum opptjent egenkapital 891.000 337.000 689.000 474.000 288.000
Sum egenkapital 991.000 437.000 789.000 574.000 388.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 0 1.000
Betalbar skatt 156.000 84.000 92.000 32.000 0
Skyldig offentlige avgifter 144.000 131.000 143.000 208.000 273.000
Utbytte -650.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 496.000 324.000 348.000 415.000 492.000
Sum kortsiktig gjeld 797.000 1.193.000 584.000 655.000 765.000
Sum gjeld og egenkapital 1.788.000 1.630.000 1.373.000 1.229.000 1.153.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 991.000 437.000 789.000 574.000 335.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.4 2.4 1.9 1.4
Likviditetsgrad 2 2.2 1.4 2.4 1.9 1.4
Soliditet 55.4 26.8 57.5 46.7 33.7
Resultatgrad 19.9 11.5 11.2 8.9 -4.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 2.7 0.7 1.1 2
Total kapitalrentabilitet 39.7 23.4 30.4 30.2 -18.9
Signatur
20.06.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
HENRIKSEN RUNAR BARTLETT
HENRIKSEN IVAR
Prokurister
20.06.2016
Styrets leder og nestleder hver for seg.
Prokura hver for seg
Henriksen Runar Bartlett
Henriksen Ivar
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ivar HenriksenStyreleder72
Runar Bartlett HenriksenVaramedlem33
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00