Chr Føre As
Juridisk navn:  Chr Føre As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76942341
Industriveien 4 Industriveien 4 Fax: 76947900
8517 Narvik 8517 Narvik
Fylke: Kommune: www.chr-fore.no
Nordland Narvik
Org.nr: 911900785
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 29.04.1969
Foretakstype: AS
Revisor: Hålogaland Revisjon As
Regnskapsfører: Økoråd Narvik As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17,16%
Resultat  
  
-58,57%
Egenkapital  
  
-0,44%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.330.000 6.434.000 7.886.000 6.599.000 5.286.000
Resultat: 370.000 893.000 1.318.000 983.000 16.000
Egenkapital: 2.471.000 2.482.000 2.186.000 2.657.000 1.909.000
Regnskap for Chr Føre As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.330.000 6.434.000 7.886.000 6.599.000 5.286.000
Driftskostnader -4.939.000 -5.543.000 -6.586.000 -5.622.000 -5.289.000
Driftsresultat 392.000 890.000 1.300.000 977.000 -4.000
Finansinntekter 7.000 16.000 39.000 18.000 28.000
Finanskostnader -28.000 -13.000 -21.000 -12.000 -7.000
Finans -21.000 3.000 18.000 6.000 21.000
Resultat før skatt 370.000 893.000 1.318.000 983.000 16.000
Skattekostnad -81.000 -197.000 -290.000 -235.000 -4.000
Årsresultat 289.000 697.000 1.028.000 748.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 158.000 320.000 439.000 486.000 607.000
Sum omløpsmidler 3.742.000 5.078.000 5.959.000 4.650.000 3.651.000
Sum eiendeler 3.900.000 5.398.000 6.398.000 5.136.000 4.258.000
Sum opptjent egenkapital 2.401.000 2.382.000 2.086.000 2.557.000 1.809.000
Sum egenkapital 2.471.000 2.482.000 2.186.000 2.657.000 1.909.000
Sum langsiktig gjeld 661.000 1.333.000 1.329.000 1.316.000 1.319.000
Sum kortsiktig gjeld 769.000 1.583.000 2.883.000 1.162.000 1.029.000
Sum gjeld og egenkapital 3.901.000 5.398.000 6.398.000 5.135.000 4.257.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.268.000 6.434.000 7.886.000 6.599.000 5.286.000
Andre inntekter 62.000 0 0 0
Driftsinntekter 5.330.000 6.434.000 7.886.000 6.599.000 5.286.000
Varekostnad -1.655.000 -1.560.000 -2.553.000 -1.344.000 -1.240.000
Lønninger -2.283.000 -2.842.000 -2.865.000 -3.145.000 -2.936.000
Avskrivning -106.000 -133.000 -122.000 -142.000 -151.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -895.000 -1.008.000 -1.046.000 -991.000 -962.000
Driftskostnader -4.939.000 -5.543.000 -6.586.000 -5.622.000 -5.289.000
Driftsresultat 392.000 890.000 1.300.000 977.000 -4.000
Finansinntekter 7.000 16.000 39.000 18.000 28.000
Finanskostnader -28.000 -13.000 -21.000 -12.000 -7.000
Finans -21.000 3.000 18.000 6.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -400.000 0 0 0
Årsresultat 289.000 697.000 1.028.000 748.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 14.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 147.000 307.000 439.000 486.000 607.000
Sum varige driftsmidler 147.000 307.000 439.000 486.000 607.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 158.000 320.000 439.000 486.000 607.000
Varebeholdning 860.000 868.000 637.000 708.000 772.000
Kundefordringer 158.000 523.000 1.017.000 974.000 515.000
Andre fordringer 147.000 168.000 109.000 128.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.577.000 3.518.000 4.195.000 2.840.000 2.316.000
Sum omløpsmidler 3.742.000 5.078.000 5.959.000 4.650.000 3.651.000
Sum eiendeler 3.900.000 5.398.000 6.398.000 5.136.000 4.258.000
Sum opptjent egenkapital 2.401.000 2.382.000 2.086.000 2.557.000 1.809.000
Sum egenkapital 2.471.000 2.482.000 2.186.000 2.657.000 1.909.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 15.000 15.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 661.000 1.333.000 1.329.000 1.316.000 1.319.000
Leverandørgjeld 186.000 310.000 292.000 132.000 258.000
Betalbar skatt 79.000 219.000 296.000 235.000 0
Skyldig offentlige avgifter 252.000 339.000 507.000 456.000 328.000
Utbytte -400.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 251.000 316.000 1.788.000 340.000 443.000
Sum kortsiktig gjeld 769.000 1.583.000 2.883.000 1.162.000 1.029.000
Sum gjeld og egenkapital 3.901.000 5.398.000 6.398.000 5.135.000 4.257.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.973.000 3.495.000 3.076.000 3.488.000 2.622.000
Likviditetsgrad 1 4.9 3.2 2.1 4 3.5
Likviditetsgrad 2 3.7 2.7 1.8 3.4 2.8
Soliditet 63.3 46.0 34.2 51.7 44.8
Resultatgrad 7.4 13.8 16.5 14.8 -0.1
Rentedekningsgrad 14.0 68.5 61.9 81.4 -0.6
Gjeldsgrad 0.6 1.2 1.9 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet 10.2 16.8 20.9 19.4 0.6
Signatur
26.11.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Christian EkloStyreleder41
Vegard Leander MathisenStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Chr Føre As30.00 
Vegard Leander Mathisen34.8058
Christian Eklo35.2041
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00