Restaurantdrift AS
Juridisk navn:  Restaurantdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22803000
c/o Oslo Tennisarena AS Eikenga 4 c/o Oslo Tennisarena AS Eikenga 4 Fax: 22201849
0579 Oslo 579 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911719266
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 10.05.1976
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-20,72%
Resultat  
  
-40700%
Egenkapital  
  
-59,94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.412.000 1.781.000 2.515.000 4.263.000 4.514.000
Resultat: -812.000 2.000 4.000 -232.000 1.197.000
Egenkapital: -1.705.000 -1.066.000 -1.076.000 -1.079.000 -847.000
Regnskap for Restaurantdrift AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.412.000 1.781.000 2.515.000 4.263.000 4.514.000
Driftskostnader -2.219.000 -1.489.000 -2.461.000 -4.475.000 -3.305.000
Driftsresultat -807.000 292.000 54.000 -213.000 1.210.000
Finansinntekter 9.000 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader -14.000 -292.000 -52.000 -19.000 -13.000
Finans -5.000 -290.000 -50.000 -19.000 -13.000
Resultat før skatt -812.000 2.000 4.000 -232.000 1.197.000
Skattekostnad 173.000 8.000 0 0 0
Årsresultat -639.000 10.000 4.000 -232.000 1.197.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 226.000 115.000 447.000 224.000 286.000
Sum omløpsmidler 846.000 846.000 1.214.000 992.000 529.000
Sum eiendeler 1.072.000 961.000 1.661.000 1.216.000 815.000
Sum opptjent egenkapital -1.805.000 -1.166.000 -1.176.000 -1.179.000 -947.000
Sum egenkapital -1.705.000 -1.066.000 -1.076.000 -1.079.000 -847.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.067.000 909.000
Sum kortsiktig gjeld 2.776.000 2.027.000 2.737.000 1.228.000 753.000
Sum gjeld og egenkapital 1.071.000 961.000 1.661.000 1.216.000 815.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.412.000 1.532.000 2.515.000 4.263.000 4.514.000
Andre inntekter 249.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.412.000 1.781.000 2.515.000 4.263.000 4.514.000
Varekostnad -501.000 -453.000 -625.000 -704.000 -668.000
Lønninger -1.051.000 -379.000 -1.202.000 -2.625.000 -1.431.000
Avskrivning -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -605.000 -595.000 -572.000 -1.084.000 -1.180.000
Driftskostnader -2.219.000 -1.489.000 -2.461.000 -4.475.000 -3.305.000
Driftsresultat -807.000 292.000 54.000 -213.000 1.210.000
Finansinntekter 9.000 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader -14.000 -292.000 -52.000 -19.000 -13.000
Finans -5.000 -290.000 -50.000 -19.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -639.000 10.000 4.000 -232.000 1.197.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 190.000 17.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 36.000 99.000 161.000 224.000 286.000
Sum varige driftsmidler 36.000 99.000 161.000 224.000 286.000
Sum finansielle anleggsmidler 286.000 0 0
Sum anleggsmidler 226.000 115.000 447.000 224.000 286.000
Varebeholdning 95.000 72.000 97.000 79.000 79.000
Kundefordringer 45.000 47.000 112.000 487.000 334.000
Andre fordringer 670.000 717.000 1.004.000 380.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 36.000 11.000 2.000 47.000 67.000
Sum omløpsmidler 846.000 846.000 1.214.000 992.000 529.000
Sum eiendeler 1.072.000 961.000 1.661.000 1.216.000 815.000
Sum opptjent egenkapital -1.805.000 -1.166.000 -1.176.000 -1.179.000 -947.000
Sum egenkapital -1.705.000 -1.066.000 -1.076.000 -1.079.000 -847.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.414.000 757.000 1.041.000 192.000 166.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.067.000 909.000
Leverandørgjeld 83.000 21.000 64.000 179.000 52.000
Betalbar skatt 9.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 354.000 342.000 438.000 626.000 374.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 925.000 900.000 1.194.000 232.000 161.000
Sum kortsiktig gjeld 2.776.000 2.027.000 2.737.000 1.228.000 753.000
Sum gjeld og egenkapital 1.071.000 961.000 1.661.000 1.216.000 815.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.930.000 -1.181.000 -1.523.000 -236.000 -224.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.4 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.4 0.7 0.6
Soliditet -159.2 -110.9 -64.8 -88.7 -103.9
Resultatgrad -57.2 16.4 2.1 - 26.8
Rentedekningsgrad -57.6 1.0 1 -11.2 93.1
Gjeldsgrad -1.6 -1.9 -2.5 -2.1
Total kapitalrentabilitet -74.5 30.6 3.4 -17.5 148.5
Signatur
16.10.2013
STYRETS LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Regnskapsføring ikke ihht. Lov/forskrift gir misvisende
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Svein-Olav LotheStyreleder59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Sol Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00