Onstad Invest AS
Juridisk navn:  Onstad Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69311230
Rabben 1 Travløkka 7 Fax:
1640 Råde 1614 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 911670488
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 15.05.1985
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1,76%
Resultat  
  
-9,82%
Egenkapital  
  
20,06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.500.000 4.422.000 3.626.000 4.178.000 4.368.000
Resultat: 2.148.000 2.382.000 2.272.000 1.852.000 1.244.000
Egenkapital: 9.664.000 8.049.000 6.553.000 6.536.000 5.563.000
Regnskap for Onstad Invest AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.500.000 4.422.000 3.626.000 4.178.000 4.368.000
Driftskostnader -2.114.000 -1.745.000 -1.036.000 -1.839.000 -2.619.000
Driftsresultat 2.388.000 2.677.000 2.589.000 2.339.000 1.748.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -241.000 -295.000 -317.000 -487.000 -504.000
Finans -241.000 -295.000 -317.000 -487.000 -504.000
Resultat før skatt 2.148.000 2.382.000 2.272.000 1.852.000 1.244.000
Skattekostnad -473.000 -524.000 -495.000 -416.000 -283.000
Årsresultat 1.675.000 1.858.000 1.777.000 1.436.000 962.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.905.000 12.065.000 12.196.000 12.386.000 12.634.000
Sum omløpsmidler 6.453.000 5.893.000 5.831.000 4.674.000 4.604.000
Sum eiendeler 18.358.000 17.958.000 18.027.000 17.060.000 17.238.000
Sum opptjent egenkapital 9.464.000 7.849.000 6.353.000 6.336.000 5.363.000
Sum egenkapital 9.664.000 8.049.000 6.553.000 6.536.000 5.563.000
Sum langsiktig gjeld 6.984.000 7.644.000 8.290.000 8.965.000 9.641.000
Sum kortsiktig gjeld 1.709.000 2.264.000 3.185.000 1.560.000 2.034.000
Sum gjeld og egenkapital 18.357.000 17.957.000 18.028.000 17.061.000 17.238.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 611.000 844.000
Andre inntekter 4.500.000 4.422.000 3.626.000 3.567.000 3.523.000
Driftsinntekter 4.500.000 4.422.000 3.626.000 4.178.000 4.368.000
Varekostnad -152.000 0 0 -543.000 -843.000
Lønninger -644.000 -613.000 -109.000 -365.000 -626.000
Avskrivning -273.000 -268.000 -268.000 -266.000 -265.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.045.000 -864.000 -659.000 -665.000 -885.000
Driftskostnader -2.114.000 -1.745.000 -1.036.000 -1.839.000 -2.619.000
Driftsresultat 2.388.000 2.677.000 2.589.000 2.339.000 1.748.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -241.000 -295.000 -317.000 -487.000 -504.000
Finans -241.000 -295.000 -317.000 -487.000 -504.000
Konsernbidrag -60.000 -361.000 -860.000 -464.000 -259.000
Utbytte 0 -900.000 0 0
Årsresultat 1.675.000 1.858.000 1.777.000 1.436.000 962.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 11.700.000 11.925.000 12.151.000 12.295.000 12.516.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 205.000 139.000 45.000 91.000 117.000
Sum varige driftsmidler 11.905.000 12.065.000 12.196.000 12.386.000 12.634.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.905.000 12.065.000 12.196.000 12.386.000 12.634.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.972.000 2.348.000 1.790.000 1.056.000 1.486.000
Andre fordringer 251.000 115.000 7.000 11.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 230.000 49.000 22.000 241.000 47.000
Sum omløpsmidler 6.453.000 5.893.000 5.831.000 4.674.000 4.604.000
Sum eiendeler 18.358.000 17.958.000 18.027.000 17.060.000 17.238.000
Sum opptjent egenkapital 9.464.000 7.849.000 6.353.000 6.336.000 5.363.000
Sum egenkapital 9.664.000 8.049.000 6.553.000 6.536.000 5.563.000
Sum avsetninger til forpliktelser 526.000 571.000 602.000 662.000 723.000
Gjeld til kredittinstitutt 512.000 1.467.000 1.514.000 610.000 1.141.000
Sum langsiktig gjeld 6.984.000 7.644.000 8.290.000 8.965.000 9.641.000
Leverandørgjeld 392.000 53.000 64.000 32.000 233.000
Betalbar skatt 501.000 453.000 299.000 330.000 255.000
Skyldig offentlige avgifter 105.000 132.000 91.000 257.000 94.000
Utbytte 0 -900.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 200.000 160.000 315.000 331.000 311.000
Sum kortsiktig gjeld 1.709.000 2.264.000 3.185.000 1.560.000 2.034.000
Sum gjeld og egenkapital 18.357.000 17.957.000 18.028.000 17.061.000 17.238.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.744.000 3.629.000 2.646.000 3.114.000 2.570.000
Likviditetsgrad 1 3.8 2.6 1.8 3 2.3
Likviditetsgrad 2 3.8 2.6 1.8 3 2.3
Soliditet 52.6 44.8 36.3 38.3 32.3
Resultatgrad 53.1 60.5 71.4 5 4
Rentedekningsgrad 9.9 9.1 8.2 4.8 3.5
Gjeldsgrad 0.9 1.2 1.8 1.6 2.1
Total kapitalrentabilitet 13.0 14.9 14.4 13.7 10.1
Signatur
15.07.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.03.2021
Daglig leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Hilde Elin OnstadStyreleder52
Karl-Magnus OnstadStyremedlem23
Cathrine Louise OnstadStyremedlem21
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kacaloma As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00